Year Function

Year palauttaa vuosiluvun pÀivÀmÀÀrÀsarjanumerosta, joka on tuotettu funktiolla DateSerial tai DateValue.

Syntaksi:


Year (luku1)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Luku1: kokonaislukulauseke, jossa on pÀivÀmÀÀrÀsarjanumero, jota kÀytetÀÀn vuosiluvun mÀÀrittÀmiseen.

TÀmÀ funktio on DateSerial-funktion kÀÀnteistoiminto ja se palauttaa pÀivÀmÀÀrÀarvon vuosiluvun. Esimerkiksi lauseke:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

Palauttaa arvon 1994.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Kuluva vuosi"
End Sub

Please support us!