Month Function

Month palauttaa vuoden kuukausinumeron funktiolla DateSerial tai DateValue tuotetusta pÀivÀmÀÀrÀn sarjanumerosta.

Syntaksi:


Month (luku1)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, jossa on pÀivÀmÀÀrÀsarjanumero, jota kÀytetÀÀn vuoden kuukauden mÀÀrittÀmiseen.

TÀmÀ funktio on DateSerial-funktion kÀÀnteistoiminto. Se palauttaa vuoden kuukausinumeron, joka vastaa pÀivÀmÀÀrÀn sarjanumeroa, joka on tuotettu DateSerial- tai DateValue-funktiolla. Esimerkiksi lauseke


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

Palauttaa arvon 12.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Kuluva kuu"
End Sub

Please support us!