Day Function

Day palauttaa arvon, joka edustaa kuukauden päivää perustuen päivämäärän sarjanumeroon, joka on tuotettu funktiolla DateSerial tai DateValue.

Syntaksi:


Day (luku1)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, joka vastaa päivämäärän sarjanumeroa, josta kuukauden päivä voidaan määrittää.

Tämä funktio on periaatteessa DateSerial-funktion vastakohta, kun se palauttaa kuukauden päivän päivämäärän sarjanumerosta, joka on tuotettu DateSerial- tai DateValue-funktiolla. Esimerkiksi lauseke


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

Palauttaa arvon 20.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleDay
    Print "Kuukauden " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & ". päivä"
End Sub

Please support us!