DateValue Function

DateValue palauttaa päivämääräarvon päivämäärän sisältävästä merkkijonosta. Päivämäärämerkkijono on koko päivämäärä yhtenä numeroin kirjoitettuna jonona. Tuloksen sarjanumeroa voi käyttää myös kahden päiväyksen eron määrittämiseen.

Syntaksi:


  DateValue(date)

Parametrit:

Date: String expression that contains the date that you want to calculate. In contrast to the DateSerial function that passes years, months and days as separate numeric values, the DateValue function requests the date string to be according to either one of the date acceptance patterns defined for your locale setting (see - Language Settings - Languages) or to ISO date format (momentarily, only the ISO format with hyphens, e.g. "2012-12-31" is accepted).

Paluuarvo:

The computed date.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


  Sub ExampleDateValue
      MsgBox DateValue("23/02/2011")
  End Sub

Please support us!