DateSerial Function

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

Syntaksi:


DateSerial (vuosi1, kuukausi1, pv1)

Paluuarvo:

PÀivÀmÀÀrÀ

Parametrit:

Vuosi1: kokonaislukulauseke, joka tarkoittaa vuotta. Arvot vÀliltÀ 0...99 tulkitaan vuosiksi 1900-1999. TÀmÀn aikavÀlin ulkopuoliset vuodet on kirjoitettava neljÀllÀ numerolla.

Kuukausi1: kokonaislukulauseke, joka tarkoittaa mÀÀrÀtyn vuoden kuukautta. Sallitut arvot ovat 1...12.

Pv1: kokonaislukulauseke, joka tarkoittaa mÀÀrÀtyn kuukauden pÀivÀÀ. Sallitut arvot ovat vÀlillÀ 1...31. Virheilmoitusta ei tule, jos syötetÀÀn kalenteriin kuulumaton pÀivÀ kuukaudelle, joka on lyhyempi kuin 31 pÀivÀÀ.

DateSerial-funktio palauttaa pÀivien mÀÀrÀn joulukuun 30.1899 ja annetun pÀivÀmÀÀrÀn vÀlillÀ. Funktiota voi kÀyttÀÀ kahden pÀivÀyksen pÀivÀmÀÀrÀeron laskemiseen.

DateSerial-funktio palautusarvo on variant-tietotyyppiÀ, jossa VarType-mÀÀre on 7 (Date). SisÀisesti tÀmÀ arvo on talletettu double-tyyppisenÀ kaksoistarkkuuden liukulukuna, niin ettÀ annettaessa pÀivÀmÀÀrÀ 1.1.1900 palautusarvo on 2. Negatiiviset arvot vastaavat pÀivÀmÀÀriÀ ennen joulukuun 30. 1899 (ei lueta mukaan).

Annettaessa pÀivÀmÀÀrÀ, joka on hyvÀksytyn arvovÀlin ulkopuolella, LibreOffice Basic palauttaa virheilmoituksen.

Kun DateValue-funktiossa mÀÀritellÀÀn merkkijono, jossa on pÀivÀmÀÀrÀ, DateSerial-funktiossa kukin parametri (vuosi, kuukausi, vuorokausi) kÀsitellÀÀn erillisenÀ numeerisena lausekkeena.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   msgbox lDate ' palauttaa arvon 23476
   msgbox sDate ' palauttaa 09.04.1964
 End Sub

Please support us!