Päivämäärä- ja aikafunktiot

Oheisena kuvattuja lauseita ja funktioita käytetään aika- ja päivämäärälaskuissa.

LibreOffice Basic tekee aika- tai päivämääräerojen laskemisen mahdolliseksi muuntamalla aika- ja päivämääräarvot jatkuviksi lukuarvoiksi (kymmenjärjestelmään). Kun ero on laskettu, erityiset funktiot palauttavat arvot takaisin tavanomaisiin ajan ja päivämäärien esitysmuotoihin (esimerkiksi minuutit 60-järjestelmään).

Vihje-kuvake

Päivämäärä- ja aika-arvot voidaan yhdistää yhdeksi desimaaliluvuksi. Päivämäärät muunnetaan kokonaisosaksi ja kellonajat desimaaliosaksi. LibreOffice Basic tukee myös Date-tietotyyppiä, joka voi sisältää aikamäärän, jossa on sekä päivämäärä että kellonaika.


Päivämääräarvojen muuntaminen

Oheiset funktiot muuntavat päivämäärät laskettavaksi luvuiksi ja takaisin.

Kellonaika-arvojen muuntaminen

Oheiset funktiot muuntavat (kellon)aika-arvoja laskettavaksi luvuiksi.

Käyttöjärjestelmän päivämäärä ja aika

Oheiset funktion ja lauseet palauttavat tai asettavat järjestelmäkellon päivämäärän ja kellonajan.

Please support us!