FileExists Function

Määritetään, onko tiedosto tai kansio saatavilla tietovälineellä.

Syntaksi:


FileExists(tiedostonimi1 As String | kansionimi1 As String)

Palautusarvo:

Bool-tyypin totuusarvo

Parametrit:

Tiedostonimi1 | kansionimi1: merkkijonolauseke, joka määrittää tiedoston yksikäsitteisesti. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Please support us!