RmDir Statement

Poistetaan kansio tietovälineeltä.

Syntaksi:

RmDir Statement diagram


RmDir teksti1 As String

Parametrit:

Teksti1: merkkijonolauseke, joka määrittää poistettavan kansion nimen ja polun. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

Jos polkua ei ole määrätty, RmDir-lause etsii poistettavaa kansiota nykyisestä polusta. Jos kansiota ei löydy, saadaan virheilmoitus.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

76 Polkua ei löydy

Esimerkki:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Please support us!