Name Statement

Nimetään olemassa oleva tiedosto tai kansio uudestaan.

Syntaksi:


Name vanha_nimi As String As uusi_nimi As String

Parametrit:

Vanha_nimi, uusi_nimi: merkkijonolauseke, joka määrittää tiedoston nimen ja polun. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

Esimerkki:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    MsgBox "Tiedosto on jo olemassa"
End If
End
End Sub

Please support us!