MkDir Statement

MkDir Statement diagram

Luodaan uusi kansio tietovälineelle.

Syntaksi:


MkDir path

Parametrit:

path: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

Jos polkua ei määritetä, hakemisto luodaan nykyiseen kansioon.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

76 Polkua ei löydy

Esimerkki:


Sub ExampleFileIO
' Esimerkki tiedostojärjestelmän funktioista
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFile2 as String = "Copied.tmp"
Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Onko kansio olemassa?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Luodaan kansio"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Avoin kansio"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Luomisajankohta"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Tiedoston koko"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Tiedostomääreet"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Nimetään sama kansio uudestaan
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Kaikki määritteet poistetaan
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Uudet tiedostomääreet"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Muunnetaan järjestelmäpolku URL:ksi
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' kaksoispiste DOS:in kera
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Please support us!