Kill Statement

Poistaa tiedoston levyltä.

Syntaksi:


Kill tiedosto1 As String

Parametrit:

Tiedosto1: merkkijonolauseke, joka määrittää tiedoston yksikäsitteisesti. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

76 Polkua ei löydy

Esimerkki:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' File must be created in advance
End Sub

Please support us!