Kill Statement

Poistaa tiedoston levyltä.

Syntaksi:


Kill tiedosto1 As String

Parametrit:

Tiedosto1: merkkijonolauseke, joka määrittää tiedoston yksikäsitteisesti. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

76 Polkua ei löydy

Esimerkki:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\datafile.dat" ' Tiedosto pitää olla luotu etukäteen
End Sub

Please support us!