GetAttr Function

GetAttr palauttaa bittikuvion, jolla tunnistetaan tiedoston tyyppi tai se, onko kyse taltion tai hakemiston nimestä.

Syntaksi:


GetAttr (teksti1 As String)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Teksti1: merkkijonolauseke, joka määrittää tiedoston yksikäsitteisesti. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

Funktio lukee määrätyn tiedoston määreet ja palauttaa bittikuvion, jota apuna käyttäen voidaan tunnistaa alempana esitetyt tiedostomääreet.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

53 Tiedostoa ei löydy

Arvo

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file

ATTR_SYSTEM

4

System file

ATTR_VOLUME

8

Returns the name of the volume

ATTR_DIRECTORY

16

Returns the name of the directory only.

ATTR_ARCHIVE

32

File was changed since last backup (Archive bit).


Kun halutaan tietää, onko tietty määrebitti asetettu, käytetään seuraavaa kyselymenetelmää:

Esimerkki:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler ' Määrätään virheenkäsittelyrutiinin alkuosoite
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Please support us!