FileLen Function

FileLen palauttaa tiedoston koon tavuina.

Syntaksi:


FileLen (teksti1 As String)

Palautusarvo:

Long

Parametrit:

Teksti1: merkkijonolauseke, joka määrittää tiedoston yksikäsitteisesti. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

FileLen-funktio määrittää tiedoston koon. Jos funktiota kutsutaan avoimen tiedoston määrittämiseen, se palauttaa tiedoston pituuden, joka sillä oli ennen avaamista. Käsiteltävän tiedoston koon määrittämiseen käytetään Lof-funktiota.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!