FileLen Function

FileLen palauttaa tiedoston koon tavuina.

Syntaksi:


FileLen (Text As String) As Long

Paluuarvo:

Long

tip

Use ScriptForge.FileSystem service GetFileLen() method when size is expected to be over 2 gigabytes.


Parametrit:

Teksti1: merkkijonolauseke, joka määrittää tiedoston yksikäsitteisesti. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

This function determines the length of a file. If the FileLen function is called for an open file, it returns the file length before it was opened. To determine the current file length of an open file, use the Lof function.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!