FileDateTime Function

FileDateTime palauttaa merkkijonon, jossa on tiedoston luomishetken tai viimeisen muutosajankohdan päivämäärä ja kellonaika.

Syntaksi:


FileDateTime (teksti1 As String)

Parametrit:

Teksti1: merkkijonolauseke, joka pitää sisällään yksikäsitteisen (ei korvausmerkkejä) tiedoston määrityksen. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

Funktio lukee tiedoston tarkan viimeisimmän muokkaus- tai luomisajankohdan, joka palautetaan muodossa "PP.KK.VVVV HH:MM:SS".

LibreOffice Basicin voi säätää käyttämään paikallisia muotoiluja luvuille, päivämäärille ja valuutoille - Kieliasetukset - Kielet -lehdeltä. Basicin muotoilukoodeissa desimaalipistettä (.) käytetään aina desimaalierottimen paikanvaraajana, jonka paikalliset asetukset voivat korvata esimerkiksi pilkulla.

Sama koskee päivämäärän, ajan ja valuutan muotoiluja. Basicin muotoilukoodi tulkitaan ja esitetään paikallisten asetusten mukaisesti.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!