Dir Function

Dir palauttaa tiedoston tai kansion nimen tai kaikkien tiedostojen ja kansioiden nimet levyltä tai hakemistosta, joka vastaa määrättyä hakupolkua.

Syntaksi:


Dir [(PathName As String [, Attributes As Integer])]

Paluuarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

PathName: Any string expression that specifies the search path, directory or file. This argument can only be specified the first time that you call the Dir function. If you want, you can enter the path in URL notation.

Attributes:Any integer expression that specifies bitwise file attributes. The Dir function only returns files or directories that match the specified attributes. You can combine several attributes by adding the attribute values:

0 : tavalliset tiedostot.

16 : palauttaa vain kansion nimen.

Tätä määrettä voi käyttää kansion olemassaolon tarkistamisen tai kansion kaikkien tiedostojen ja alikansioiden määräämiseen.

Kun halutaan tarkistaa, onko tiedostoa olemassa, kirjoitetaan polku ja tiedostonimi kokonaan. Jos tiedostoa tai kansioita ei ole, Dir-funktio palauttaa nolla-pituisen merkkijonon ("").

To generate a list of all existing files in a specific directory, proceed as follows: The first time you call the Dir function, specify the complete search path for the files, for example, "D:\Files\*.ods". If the path is correct and the search finds at least one file, the Dir function returns the name of the first file that matches the search path. To return additional file names that match the path, call Dir again, but with no arguments.

To return directories only, use the attribute parameter. The same applies if you want to determine the name of a volume (for example, a hard drive partition).

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

53 Tiedostoa ei löydy

Esimerkki:


Sub ExampleDir
' Näytetään kaikki tiedostot ja kansiot
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Kansiot:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        ' haetaan kansiot
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Please support us!