Tiedostojen hallinnointi

Tiedostojen hallinnoinnin funktiot ja lauseet kuvaillaan oheisena.

ChDir Statement

ChDir-lauseen tarkoitus on muuttaa nykyistä kansiota tai asemaa.

ChDrive Statement

ChDrive-lause vaihtaa käsiteltävän levyaseman.

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Dir Function

Dir palauttaa tiedoston tai kansion nimen tai kaikkien tiedostojen ja kansioiden nimet levyltä tai hakemistosta, joka vastaa määrättyä hakupolkua.

FileAttr Function

FileAttr palauttaa Open-lauseella avatun tiedoston saantitavan tai tiedoston saantinumeron. Tiedoston saantinumero on käyttÜjärjestelmäriippuvainen (OSH).

FileCopy Statement

Kopioidaan tiedosto.

FileDateTime Function

FileDateTime palauttaa merkkijonon, jossa on tiedoston luomishetken tai viimeisen muutosajankohdan päivämäärä ja kellonaika.

FileExists Function

Määritetään, onko tiedosto tai kansio saatavilla tietovälineellä.

FileLen Function

FileLen palauttaa tiedoston koon tavuina.

GetAttr Function

GetAttr palauttaa bittikuvion, jolla tunnistetaan tiedoston tyyppi tai se, onko kyse taltion tai hakemiston nimestä.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Kill Statement

Poistaa tiedoston levyltä.

MkDir Statement

MkDir Statement diagram

Luodaan uusi kansio tietovälineelle.

Name Statement

Nimetään olemassa oleva tiedosto tai kansio uudestaan.

RmDir Statement

Poistetaan kansio tietovälineeltä.

SetAttr Statement

Asetetaan määrätyn tiedoston attribuutit eli määreet.

Please support us!