Seek Statement

Asettaa Open-lauseella avatun tiedoston osoittimen sijainnin seuraavaa kirjoittamis- tai lukemiskertaa varten.

Suorasaantitiedostoilla Seek-lause asettaa seuraavaksi saatavan tietueen numeron.

Kaikilla muilla tiedostoilla Seek-lause asettaa tiedosto-osoittimen sen tavun kohdalle, mistä alkaen seuraava toiminto on tapahtuva.

Katso myös: Open ja Seek.

Syntaksi:


Seek[#tiedostonro1], sijainti1 (As Long)

Parametrit:

Tiedostonro1: Open-lauseen käyttämä tietokanavan numero.

Sijainti1: seuraavan kirjoittamisen tai lukemisen (tiedosto-osoittimen) sijainti. Sijainti1 voi olla luku välittä 1 ... 2 147 483 647. Tiedostotyypin mukaisesti sijainti ilmaisee tietueen numeron (Random-tavalla käytettävät tiedostot) tai tavusijainnin ( Binary-, Output-, Append- tai Input-tapa). Tiedoston ensimmäisen tavun sijainti on 1, seuraavan tavun sijainti 2 ja niin edelleen.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

52 Virheellinen tiedoston nimi tai numero

Please support us!