Seek Statement

Asettaa Open-lauseella avatun tiedoston osoittimen sijainnin seuraavaa kirjoittamis- tai lukemiskertaa varten.

Suorasaantitiedostoilla Seek-lause asettaa seuraavaksi saatavan tietueen numeron.

Kaikilla muilla tiedostoilla Seek-lause asettaa tiedosto-osoittimen sen tavun kohdalle, mistä alkaen seuraava toiminto on tapahtuva.

Syntaksi:

Seek Statement diagram


Seek [#]filePos, {filePos|recordNum}

Parameters:

fileNum: The data channel number used in the Open statement.

filePos, recordNum: Position for the next writing or reading. Position can be a number between 1 and 2,147,483,647. According to the file type, the position indicates the number of the record (files in the Random mode) or the byte position (files in the Binary, Output, Append or Input mode). The first byte in a file is position 1, the second byte is position 2, and so on.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

52 Virheellinen tiedoston nimi tai numero

Seek function

Please support us!