Lof Function

Lof palauttaa avoimen tiedoston koon tavuina.

Syntaksi:


Lof (tiedostonro1)

Palautusarvo:

Long

Parametrit:

Tiedostonro1: Mikä tahansa numeerinen lauseke, jossa on tiedostonumero, joka on asetettu Open-lauseella.

Vihje-kuvake

Jos halutaan selvittää koko tiedostosta, joka ei ole auki, käytetään FileLen-funktiota.


Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

52 Virheellinen tiedoston nimi tai numero

Esimerkki:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Täytyy olla variant-(yleis)tyyppiä
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Sijainti aloitettaessa
  Put #iNumber,, "Tämä on ensimmäinen rivi tekstiä" REM Täytetään rivi tekstillä
  Put #iNumber,, "Tämä on toinen tekstirivi"
  Put #iNumber,, "Kolmas rivi tekstiä"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,, "Tämä on toinen tekstirivi"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Tämä on teksti tietueessa 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!