Loc Function

Loc palauttaa nykyisen sijainnin avoimessa tiedostossa.

Syntaksi:


Loc(tiedostonro1)

Palautusarvo:

Long

Parametrit:

Tiedostonro1: Mikä tahansa numeerinen lauseke, jossa on tiedostonumero, joka on asetettu Open-lauseella vastaavalle tiedostolle.

Jos Loc-funktiota käytetään avoimeen suorasaantitiedostoon, se palauttaa viimeksi luetun tai kirjoitetun tietueen numeron.

Peräkkäistiedostoilla Loc-funktio palauttaa osoittimen sijainnin tiedostossa jaettuna 128. Binäärisillä tiedostoilla palautetaan viimeksi luetun tai kirjoitetun tavun sijainti.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

52 Virheellinen tiedoston nimi tai numero

Please support us!