Eof Function

Tutkitaan, onko tiedosto-osoitin saavuttanut tiedoston lopun.

Syntaksi:


Eof (int_lauseke As Integer)

Palautusarvo:

Bool-tyypin totuusarvo

Parametrit:

Int_lauseke: mikä tahansa kokonaislukulauseke, joka tulkitaan avoimen tiedoston numeroksi.

EOF-funktiota käytetään niiden virheiden välttämiseen, joita seuraa yritettäessä hakea tietoja tiedoston lopun jälkeen. Kun käytetään Input- tai Get-lauseita tiedoston lukemiseen, tiedosto-osoitin etenee luettuja tavuja vastaavasti. Kun tiedoston loppu on saavutettu, EOF palauttaa arvon "True" (-1).

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

52 Virheellinen tiedoston nimi tai numero

Esimerkki:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Tämä on tekstirivi."
  Print #iNumber, "Toinen rivi tekstiä."
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!