Write Statement

Kirjoittaa tietoa peräkkäistiedostoon.

Syntaksi:


Write [#tiedostonro1], [lausekeluettelo]

Parametrit:

Tiedostonro1: Mikä tahansa numeerinen lauseke, jossa on tiedostonumero, joka on asetettu Open-lauseella vastaavalle tiedostolle.

Lausekeluettelo: muuttujia tai lausekkeita, jotka syötetään tiedostoon, pilkuilla eroteltuina.

Jos lausekeluettelo on jätetty pois Write-lause lisää vain tyhjän rivin tiedoston loppuun.

Jotta lausekeluettelosta voitaisiin lisätä tiedot uuteen tai jo käytettyyn tiedostoon, tiedosto pitää olla avattu Output- tai Append-tavalla.

Kirjoitettavat merkkijonot suljetaan lainausmerkkeihin ja erotellaan pilkuilla. Näitä erotinmerkkejä ei tarvitse käyttää lausekeluettelossa.

Jokaisen Write-lauseen viimeisenä merkkinä tulostuu rivinloppumerkki.

Luvut, joissa on desimaalierottimia, muunnetaan maa-asetusten mukaisesti.

Esimerkki:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Please support us!