Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Put# statement to write data to a binary or a random file.


Syntaksi:

Write Statement diagram


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parametrit:

fileNum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression list: Variables or expressions that you want to enter in a file, separated by commas.

Jos lausekeluettelo on jätetty pois Write-lause lisää vain tyhjän rivin tiedoston loppuun.

Jotta lausekeluettelosta voitaisiin lisätä tiedot uuteen tai jo käytettyyn tiedostoon, tiedosto pitää olla avattu Output- tai Append-tavalla.

Kirjoitettavat merkkijonot suljetaan lainausmerkkeihin ja erotellaan pilkuilla. Näitä erotinmerkkejä ei tarvitse käyttää lausekeluettelossa.

Jokaisen Write-lauseen viimeisenä merkkinä tulostuu rivinloppumerkki.

Luvut, joissa on desimaalierottimia, muunnetaan maa-asetusten mukaisesti.

Esimerkki:

Please support us!