Put# Statement

Put-lauseella kirjoitetaan tietue suhteelliseen tiedostoon tai peräkkäisiä tavuja binääritiedostoon.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntaksi:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametrit:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

Binäärisille tiedostoille ( peräkkäiskäsittely) kyse on sen tavun sijainnista tiedostossa, josta kirjoittaminen aloitetaan.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Suhteellisissa tiedostoissa: Jos muuttujan sisältö ei vastaa sitä tietueen pituutta, joka on määritetty Open-lauseen Len-määreellä, uuden tietueen lopun ja seuraavan alun väliseen tilaan jää se tieto, mitä tiedostossa ennestään on.

Binäärisissä tiedostoissa: Muuttujien sisältö kirjoitetaan määrättyyn kohtaan ja tiedosto-osoitin siirretään välittömästi viimeisen tavun jälkeen. Tietueiden väliin ei jää tyhjää tilaa.

Esimerkki:

Please support us!