Put Statement

Put-lauseella kirjoitetaan tietue suhteelliseen tiedostoon tai peräkkäisiä tavuja binääritiedostoon.

Katso myös: Get -lause

Syntaksi:


Put [#] tiedostonro1 As Integer, [sijainti1], muuttuja_1

Parametrit:

Tiedostonro1: mikä tahansa kokonaislukulauseke, joka määrittää tiedoston, johon aiotaan kirjoittaa.

Sijainti1: Suhteellisille tiedostoille (suorasaantitiedostot) numero on sen tietueen numero, johon aiotaan kirjoittaa.

Binäärisille tiedostoille ( peräkkäiskäsittely) kyse on sen tavun sijainnista tiedostossa, josta kirjoittaminen aloitetaan.

Muuttuja_1: Sen muuttujan nimi, jonka tiedot kirjoitetaan tiedostoon.

Suhteellisissa tiedostoissa: Jos muuttujan sisältö ei vastaa sitä tietueen pituutta, joka on määritetty Open-lauseen Len-määreellä, uuden tietueen lopun ja seuraavan alun väliseen tilaan jää se tieto, mitä tiedostossa ennestään on.

Binäärisissä tiedostoissa: Muuttujien sisältö kirjoitetaan määrättyyn kohtaan ja tiedosto-osoitin siirretään välittömästi viimeisen tavun jälkeen. Tietueiden väliin ei jää tyhjää tilaa.

Esimerkki:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' Täytyy olla variant-(yleis)tyyppiä
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Sijainti, josta kirjoittaminen aloitetaan
  Put #iNumber,, "Tämä on ensimmäinen rivi tekstiä" ' Täytetään rivi tekstillä
  Put #iNumber,, "Tämä on toinen tekstirivi"
  Put #iNumber,, "Kolmas rivi tekstiä"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Tämä on uusi teksti"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Tämä on teksti tietueessa 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!