FreeFile Function

FreeFile palauttaa seuraavan käytettävissä olevan tiedostonumeron avattavalle tiedostolle. Tätä funktiota käytetään tiedostoa avattaessa löytämään numero, joka ei ole jo käytössä jossakin avoimessa tiedostossa.

Syntaksi:


FreeFile

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Tällä funktiolla on käyttöä vain välittömästi Open-lauseen edellä. FreeFile palauttaa seuraavan vapaan tiedostonumeron, mutta ei varaa sitä.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

67 Liian monta tiedostoa

Esimerkki:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Tämä on tekstirivi."
  Print #iNumber, "Toinen rivi tekstiä."
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!