Tiedostojen avaaminen ja sulkeminen

Close Statement

Suljetaan määrätty tiedosto, joka on avattu Open-lauseella.

FreeFile Function

FreeFile palauttaa seuraavan käytettävissä olevan tiedostonumeron avattavalle tiedostolle. Tätä funktiota käytetään tiedostoa avattaessa löytämään numero, joka ei ole jo käytössä jossakin avoimessa tiedostossa.

Open Statement

Avataan tietokanava.

Reset Statement

Kaikki avoimet tiedostot suljetaan ja kaikkien tiedostopuskureiden sisällöt kirjoitetaan tallennusvälineelle (esimerkiksi kovalevylle).

Please support us!