Näyttösyötteiden funktiot

Lyhyesti: tässä osiossa kuvaillaan ajonaikaiset funktiot, joita käytetään näyttöpäätesyötteiden ohjaukseen.

InputBox Function

Esitetään kehote valintaikkunassa, johon käyttäjä voi kirjoittaa tekstiä. Syöte sijoitetaan muuttujaan.

Please support us!