MsgBox Function

EsitetÀÀn viestillinen valintaikkuna ja palautetaan arvo.

Syntaksi:


MsgBox ( teksti1 As String [,tyyppi1 As Integer [,dialogiotsikko1 As String]])

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametri:

Teksti1: Merkkijonolauseke, joka esitetÀÀn valintaikkunassa viestinÀ. Rivinvaihdot voidaan lisÀtÀ Chr$(13)-koodilla.

Dialogiotsikko1: Merkkijonolauseke, joka esitetÀÀn valintaikkunan otsikkona. Jos se jÀtetÀÀn pois, otsikkopalkissa nÀkyy sovelluksen nimi.

Tyyppi1: kokonaislukulauseke, jolla voidaan mÀÀrittÀÀ valintaikkunan tyyppi ja lisÀksi painikkeiden lukumÀÀrÀ ja tyyppi sekÀ kuvakkeen tyyppi. Tyyppi1 edustaa bittikuvioiden yhdistelmÀÀ (valintaikkunan osatekijÀt mÀÀritetÀÀn laskemalla vastaavat arvot yhteen):

Arvot

Named constant

Integer value

Definition

MB_OK

0

Display OK button only.

MB_OKCANCEL

1

Display OK and Cancel buttons.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Display Abort, Retry, and Ignore buttons.

MB_YESNOCANCEL

3

Display Yes, No, and Cancel buttons.

MB_YESNO

4

Display Yes and No buttons.

MB_RETRYCANCEL

5

Display Retry and Cancel buttons.

MB_ICONSTOP

16

Add the Stop icon to the dialog.

MB_ICONQUESTION

32

Add the Question icon to the dialog.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Add the Exclamation Point icon to the dialog.

MB_ICONINFORMATION

64

Add the Information icon to the dialog.

128

First button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON2

256

Second button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON3

512

Third button in the dialog as default button.


(Painiketta vastaava) palautusarvo:

Named constant

Integer value

Definition

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Peruuta

IDABORT

3

Abort

IDRETRY

4

Retry

IDIGNORE

5

Ignore

IDYES

6

Yes

IDNO

7

No


Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Valintaikkunan otsikko")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialog title")
End Sub

Please support us!