Ajonaikaiset funktiot

Lyhyesti: tässä pääosiossa kuvaillaan LibreOffice Basicin ajonaikaiset funktiot.

Basic-vakiot

Constants used in Basic programs

Screen I/O Functions

Lyhyesti: tässä osiossa kuvaillaan ajonaikaiset funktiot, joita käytetään kutsuttaessa valintaikkunoita käyttäjän syötteille ja näyttötulosteille.

Tiedoston I/O -funktiot

Tiedoston I/O-funktioita käytetään käyttäjän määrittämien (data-)tiedostojen luomiseen ja hallinnointiin.

Päivämäärä- ja aikafunktiot

Oheisena kuvattuja lauseita ja funktioita käytetään aika- ja päivämäärälaskuissa.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Loogiset operaattorit

LibreOffice Basic tukee oheisia loogisia operaattoreita.

Matemaattiset operaattorit

LibreOffice Basic tukee oheisia matemaattisia operaattoreita.

Numeeriset funktiot

Oheiset numeeriset funktiot suorittavat laskentaa. Matemaattiset ja Boolen operaattorit on kuvailtu omissa osioissaan. Funktio eroaa operaattorista siinä, että funktioon välitetään argumentteja ja se palauttaa tuloksen, kun taas operaattorit palauttavat tuloksen yhdistämällä (yleensä) kaksi numeerista lauseketta.

Ohjelman suorituksen hallinta

Oheiset lauseet ohjaavat ohjelman suoritusta.

Muuttujat

Oheiset lauseet ja funktiot ovat käytettävissä muuttujiin vaikutettaessa. Näitä funktioita käytetään muuttujien määrittelyyn ja niiden tyypin muuttamiseen tai määrittämiseen.

Vertailuoperaattorit

Käytettävissä olevat vertailuoperaattorit kuvaillaan oheisena.

Merkkijonot

Oheiset funktion ja lauseet tarkastavat kelpoisuuden merkkijonosta ja palauttavat merkkijonon.

Muut käskyt

Tässä osiossa on esitetty funktiot ja lauseet, jotka ei ole kuulu muihin luokkiin.

Please support us!