Ajonaikaiset funktiot

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Muuttujat

Oheiset lauseet ja funktiot ovat käytettävissä muuttujiin vaikutettaessa. Näitä funktioita käytetään muuttujien määrittelyyn ja niiden tyypin muuttamiseen tai määrittämiseen.

Logical Operators

LibreOffice Basic tukee oheisia loogisia operaattoreita.

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

Merkkijonot

Oheiset funktion ja lauseet tarkastavat kelpoisuuden merkkijonosta ja palauttavat merkkijonon.

Päivämäärä- ja aikafunktiot

Oheisena kuvattuja lauseita ja funktioita käytetään aika- ja päivämäärälaskuissa.

Mathematical Operators

LibreOffice Basic tukee oheisia matemaattisia operaattoreita.

Numeeriset funktiot

Oheiset numeeriset funktiot suorittavat laskentaa. Matemaattiset ja Boolen operaattorit on kuvailtu omissa osioissaan. Funktio eroaa operaattorista siinä, että funktioon välitetään argumentteja ja se palauttaa tuloksen, kun taas operaattorit palauttavat tuloksen yhdistämällä (yleensä) kaksi numeerista lauseketta.

Screen I/O Functions

Lyhyesti: tässä osiossa kuvaillaan ajonaikaiset funktiot, joita käytetään kutsuttaessa valintaikkunoita käyttäjän syötteille ja näyttötulosteille.

Tiedoston I/O -funktiot

Tiedoston I/O-funktioita käytetään käyttäjän määrittämien (data-)tiedostojen luomiseen ja hallinnointiin.

Ohjelman suorituksen hallinta

Oheiset lauseet ohjaavat ohjelman suoritusta.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Muut käskyt

Tässä osiossa on esitetty funktiot ja lauseet, jotka ei ole kuulu muihin luokkiin.

Please support us!