Lisää ohjausobjekteja

Avataan Työkalulaatikko-palkki.

Kuvake

Lisää ohjausobjekteja

Painike

Kuvake

Lisätään komentopainike. Komentopainiketta voidaan käyttää suorittamaan komentoja käynnistyen määrätystä tapahtumasta, kuten hiiren napsautuksesta.

Tarvittaessa painikkeeseen voi lisätä tekstiä tai kuvan.

Kuvan ohjaus

Kuvake

Lisätään kuvia näyttävä ohjausobjekti.

Valintaruutu

Kuvake

Lisätään valintaruutu, jota voidaan käyttää toiminnon tilakytkimenä (käytössä / ei käytössä).

Valintapainike

Kuvake

Lisätään painike tai nappi, joka tekee mahdolliseksi valita yhden useista vaihtoehdoista. Yhteen ryhmään kuuluvien valintapainikkeiden pitää olla sarkainjärjestykseltään peräkkäisiä. Yleensä ne on ympäröidään ryhmäruudulla. Jos valintanappeja on kaksi ryhmää, pitää käyttää sarkainindeksi-asetuksia ryhmäkehyksissä ryhmien erottelemiseen.

Selitekenttä

Kuvake

Lisätään kenttä, joka näyttää nimiötekstin. Selitekentät ovat vain valmistettujen tekstien näyttämiseen, eivät käyttäjän syötteille.

Tekstikenttä

Kuvake

Lisätään syöttöruutu, johon käyttäjä voi kirjoittaa.

Luetteloruutu

Kuvake

Lisätään ruutu, jonka luettelosta käyttäjä voi napsauttamalla valita rivin.

Yhdistelmäruutu

Yhdistelmäruutukuvake, jossa,kenttä, lista ja pystypalkki

Lisätään yhdistelmäruutu, joka on yksirivisenä näkyvä luetteloruutu. Käyttäjä voi napsauttaa sitä ja sitten valita luettelon rivin. Tarvittaessa yhdistelmäruudun rivit voidaan tehdä "kirjoitussuojatuiksi".

Vaakavierityspalkki

Vierityspalkkikuvake, jossa nuolipainike vasemmalle ja oikealle

Lisätään valintaikkunaan vaakasuuntainen vierityspalkki.

Pystyvierityspalkki

Vierityspalkkikuvake, jossa nuolipainike ylhäällä ja alhaalla

Lisätään valintaikkunaan pystysuuntainen vierityspalkki.

Ryhmäruutu

Kuvake

Lisätään kehys, jolla voi visuaalisesti ryhmitellä yhteen kuuluvia ohjausobjekteja, kuten valintanappeja.

Huomautus-kuvake

Kun määritellään erillisiä valintapainikeryhmiä, varmistu, että ryhmäkehyksen sarkainindeksi on valintapainikeryhmien sarkainjärjestysten välissä.


Tilannerivi

Kuvake

Lisätään valintaikkunaan tilannerivi tai -palkki.

Vaakaviiva

Kuvake

Lisätään valintaikkunaan vaakaviiva.

Pystyviiva

Kuvake

Lisätään valintaikkunaan pystyviiva.

Päivämääräkenttä

Kalenterikuvake

Lisätään päivämääräkenttä.

Kun päivämääräkenttään lisätään "pudotus"-ominaisuus, käyttäjä voi pudotusvalikkokalenterista valita päivämäärän.

Aikakenttä

Kellokuvake

Lisätään kellonaikakenttä.

Numeerinen kenttä

Kuvake

Lisätään numeerinen kenttä.

Valuuttakenttä

Kuvake

Lisätään valuuttakenttä.

Muotoiltu kenttä

Kuvake

Lisätään tekstiruutu, jossa määritetään tekstin muotoilu tuotaessa kenttään ja vietäessä kentästä mahdollisin arvorajauksin.

Rajoitettu kenttä

Kuvake

Lisätään kenttä, jossa on suodatusmaski. Rajoitettu kenttä koostuu syötemaskista ja kirjainmaskista. Syötemaski määrää, mitä käyttäjä voi syöttää. Kirjainmaski määrää rajoitetun kentän tilan, kun lomake ladataan.

Tiedoston valinta

Kuvake

Lisätään painike, joka avaa ikkunan tiedoston valintaan.

Valitse

Kuvake

Vuorotellaan valintatilaa. Valintatilassa valintaikkunan ohjausobjektit voidaan valita muokattaviksi.

Ominaisuudet

Kuvake

Avataan valintaikkuna, jossa voidaan muokata valitun ohjausobjektin ominaisuuksia.

Testitila käyttöön

Kuvake

Käynnistetään testitila. Testitila suljetaan valintaikkunan sulkemispainikkeesta.

Hallinnoi kieltä

Hallinnoi kieltä -kuvake

Avataan valintaikkuna, joka tekee mahdolliseksi hallinnoida useita valintaikkunaresursseja erikielisinä.

Puu-ohjausobjekti

Puuhakemisto-kuvake

Lisätään puu-ohjausobjekti, joka esittää hierarkkisen luettelon. Käyttäjä voi täyttää luettelon omilla ohjelmillaan käyttäen API-kutsuja (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!