Lisää ohjausobjekteja

Avataan Työkalulaatikko-palkki.

Icon Choose Controls

Lisää ohjausobjekteja

Painike

Icon Button

Lisätään komentopainike. Komentopainiketta voidaan käyttää suorittamaan komentoja käynnistyen määrätystä tapahtumasta, kuten hiiren napsautuksesta.

Tarvittaessa painikkeeseen voi lisätä tekstiä tai kuvan.

Kuvan ohjaus

Icon Image Control

Lisätään kuvia näyttävä ohjausobjekti.

Valintaruutu

Icon Check Box

Lisätään valintaruutu, jota voidaan käyttää toiminnon tilakytkimenä (käytössä / ei käytössä).

Valintapainike

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Selitekenttä

Icon Label Field

Lisätään kenttä, joka näyttää nimiötekstin. Selitekentät ovat vain valmistettujen tekstien näyttämiseen, eivät käyttäjän syötteille.

Tekstikenttä

Icon Text Box

Lisätään syöttöruutu, johon käyttäjä voi kirjoittaa.

Luetteloruutu

Icon List Box

Lisätään ruutu, jonka luettelosta käyttäjä voi napsauttamalla valita rivin.

Yhdistelmäruutu

Icon Combo Box

Lisätään yhdistelmäruutu, joka on yksirivisenä näkyvä luetteloruutu. Käyttäjä voi napsauttaa sitä ja sitten valita luettelon rivin. Tarvittaessa yhdistelmäruudun rivit voidaan tehdä "kirjoitussuojatuiksi".

Vaakavierityspalkki

Icon Horizontal Scrollbar

Lisätään valintaikkunaan vaakasuuntainen vierityspalkki.

Pystyvierityspalkki

Icon Vertical Scrollbar

Lisätään valintaikkunaan pystysuuntainen vierityspalkki.

Ryhmäruutu

Icon Group Box

Lisätään kehys, jolla voi visuaalisesti ryhmitellä yhteen kuuluvia ohjausobjekteja, kuten valintanappeja.

note

Kun määritellään erillisiä valintapainikeryhmiä, varmistu, että ryhmäkehyksen sarkainindeksi on valintapainikeryhmien sarkainjärjestysten välissä.


Tilannerivi

Icon Progress Bar

Lisätään valintaikkunaan tilannerivi tai -palkki.

Vaakaviiva

Icon Horizontal Line

Lisätään valintaikkunaan vaakaviiva.

Pystyviiva

Icon Vertical Line

Lisätään valintaikkunaan pystyviiva.

Päivämääräkenttä

Icon Date Field

Lisätään päivämääräkenttä.

Kun päivämääräkenttään lisätään "pudotus"-ominaisuus, käyttäjä voi pudotusvalikkokalenterista valita päivämäärän.

Aikakenttä

Icon Time Field

Lisätään kellonaikakenttä.

Numeerinen kenttä

Icon Numeric Field

Lisätään numeerinen kenttä.

Valuuttakenttä

Icon Currency Field

Lisätään valuuttakenttä.

Muotoiltu kenttä

Icon Formatted Field

Lisätään tekstiruutu, jossa määritetään tekstin muotoilu tuotaessa kenttään ja vietäessä kentästä mahdollisin arvorajauksin.

Rajoitettu kenttä

Icon Pattern Field

Lisätään kenttä, jossa on suodatusmaski. Rajoitettu kenttä koostuu syötemaskista ja kirjainmaskista. Syötemaski määrää, mitä käyttäjä voi syöttää. Kirjainmaski määrää rajoitetun kentän tilan, kun lomake ladataan.

Tiedoston valinta

Icon File Selection

Lisätään painike, joka avaa ikkunan tiedoston valintaan.

Valitse

Icon Select

Vuorotellaan valintatilaa. Valintatilassa valintaikkunan ohjausobjektit voidaan valita muokattaviksi.

Ominaisuudet

Icon Properties

Avataan valintaikkuna, jossa voidaan muokata valitun ohjausobjektin ominaisuuksia.

Testitila käyttöön

Icon Activate Test Mode

Käynnistetään testitila. Testitila suljetaan valintaikkunan sulkemispainikkeesta.

Hallinnoi kieltä

Manage Language icon

Avataan valintaikkuna, joka tekee mahdolliseksi hallinnoida useita valintaikkunaresursseja erikielisinä.

Puu-ohjausobjekti

Icon Tree Control

Lisätään puu-ohjausobjekti, joka esittää hierarkkisen luettelon. Käyttäjä voi täyttää luettelon omilla ohjelmillaan käyttäen API-kutsuja (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!