Yleistä

Määritetään valitun ohjausobjektin tai valintaikkunan ominaisuudet. Niiden määrä riippuu valitun ohjausobjektin tyypistä. Siksi kaikki seuraavassa esitetyt ominaisuudet eivät ole esillä kaikilla ohjausobjekteilla.

Aika enint.

Määritetään aikakentän aika-arvojen yläraja.

Aika väh.

Määritetään aikakentän aika-arvojen alaraja.

Ajan muoto

Valitaan aikakentässä käytettävä muotoilu.

Arvo

Määritetään työstettävän ohjausobjektin arvo-ominaisuus.

Arvo enint.

Määritetään työstettävän ohjausobjektin arvon yläraja.

Arvo väh.

Määritetään työstettävän ohjausobjektin arvon alaraja.

Askelluspainike

Valinta "Kyllä" lisää askelluspainikkeen numeeriseen, valuutta-, päivämäärä- tai aikakenttään ja tekee mahdolliseksi syöttöarvon kasvattamisen tai pienentämisen nuolipainikkeilla.

Automaattinen täyttö

Valinta "Kyllä" tekee valitun ohjausobjektin automaattisen täytön mahdolliseksi.

Desimaalitarkkuus

Määritetään numeerisen tai valuuttakentän näytettävien desimaalien määrä.

Ehdoton rajoitus

Valinta "Kyllä" määrää, että vain kelpoiset merkit sallitaan kirjoitettaessa numeerisiin, valuutta-, päivämäärä- tai aikakenttiin (ohjausobjekteihin).

Etenemisen arvo

Määritetään etenemispalkissa näkyvä etenemisarvo (palkin pituus).

Etenemisen arvo enint.

Määritetään luku, joka vastaa etenemispalkin täyttä pituutta.

Etenemisen arvo vähint.

Määritetään luku, joka skaalataan vastaamaan etenemispalkin nolla-pituutta.

Iso muutos

Määritetään vieritettävien yksiköiden määrä, kun napsautetaan vierityspalkin liukusäätimen ja nuolen välistä taustaa.

Järjestys

Specify the order in which the controls receive the focus when the Tab key is pressed in the dialog. On entering a dialog, the control with the lowest order (0) receives the focus. Pressing the Tab key the successively focuses the other controls as specified by their order number.

Perustettaessa ohjausobjektit saavat valintaikkunaan lisäysjärjestystään vastaavan numeron. Ohjausobjektin järjestysnumero on vaihdettavissa. LibreOffice Basic päivittää järjestysnumeroita, niin ettei sama numero esiinny kahta kertaa. Ohjausobjektit, joita ei voi kohdistaa, saavat numeron, mutta nämä ohjausobjektit ohitetaan käytettäessä Sarkain-näppäintä.

Kirjoitussuojattu

Select "Yes" to prevent the user from editing the value of the current control. The control is enabled and can be focused but not modified.

Kolmiarvoinen

Valinnalla "Kyllä" valintaruudut voivat esiintyä kolmessa eri tilassa (merkitty, merkitön tai harmaaksi himmennetty) kahden asemesta (merkitty tai merkitön).

Korkeus

Määritetään nykyisen ohjausobjektin tai valintaikkunan korkeus.

Kuvat

Määritetään painike- tai kuvaohjausobjektin kuvien lähde. Napsautetaan "..." tiedoston valitsemiseksi.

Käytössä

Valinta "Kyllä" ottaa ohjausobjektin käyttöön. Jos ohjausobjekti ei ole käytössä, se näkyy harmaaksi himmennettynä valintaikkunassa.

Leveys

Määritetään nykyisen ohjausobjektin tai valintaikkunan leveys.

Lisäys-/vähennysarvo

Määritetään askelluspainikkeen askeleen pituus.

Luettelomerkinnät

Määritetään luettelo-objektin kohdat. Yksi rivi vastaa yhtä kohtaa luettelossa. Painamalla Vaihto+Enter lisätään uusi rivi.

Merkistö

Valitaan nykyisen ohjausobjektin sisällön esittämiseen käytetty fontti.

Monivalinta

Valinta "Kyllä" sallii kohteiden monivalinnan luettelo-objektissa.

Muokattava

Määrittää, onko puu-ohjausobjektin solmut muokattavia.

Oletusarvo on 'Ei' (FALSE).

Nimi

Lisätään työstettävän ohjausobjektin nimi. Ohjausobjekti tunnistetaan tällä nimellä myös ohjelmallisesti.

Näkyvä koko

Määritetään vierityspalkin liukusäätimen pituus.

Näytä juuren kahvat

Määritetään juurisolmun kahvan näkyvyys.

Oletusarvo on 'Kyllä' (TRUE).

Näytä juuri

Määritetään, että puu-ohjausobjektin juurisolmu on näkyvissä.

Jos juuren esittäminen on asetettu FALSE- eli 'Ei'-tilaan

Oletusarvo on 'Kyllä' (TRUE).

Näytä kahvat

Määritetään solmujen kahvojen näkyvyys.

Kahvat ovat pisteviivoja, jotka esittävät puu-ohjausobjektin hierarkkisuutta.

Oletusarvo on 'Kyllä' (TRUE).

Ohjeen URL-osoite

Määritellään ohjeen paikannuskoodi, jota kutsutaan, kun F1 on painettu kohdistuksen ollessa kyseisessä ohjausobjektissa. Esimerkiksi HID:1234 -koodilla kutsutaan ohjetta, jonka ID-numero on 1234.

Kun ympäristömuuttuja HELP_DEBUG asetetaan arvoon 1, ohje-ID:t näkyvät kuin laajennetut vihjeet.

Ohjeteksti

Kirjoitetaan ohjeteksti, joka näkyy vihjeenä (ohjepuhekupla), kun hiiren kohdistin on ohjausobjektin päällä.

Oletuspainike

Valinta "Kyllä" tekee nykyisestä painikkeesta oletusvalinnan. Return-näppäimen painallus valintaikkunassa aktivoi oletuspainikkeen toiminnon.

Oletusteksti

Määritetään rajoitetussa kentässä näytettävä aloitusarvo. Tämä ohjaa käyttäjää tunnistamaan rajoitetun kentän sallitut arvot. Oletusteksti on rajattu rajoituslausekkeen muotoilujen mukaisesti.

Otsikko

Määritetään valintaikkunan otsikko. Valintaikkuna saadaan valittua napauttamalla sen reunaa.

Otsikoita käytetään vain valintaikkunoiden selitteinä ja ne ovat yksirivisiä. Makrot kutsuvat ohjausobjekteja vain niiden Nimi-ominaisuudella, eivät otsikoilla.

Painikkeen tyyppi

Valitaan painikkeen tyyppi. Se määrittää, millainen toiminto painikkeella käynnistetään.

Pieni muutos

Määritetään vieritettävien yksiköiden määrä, kun napsautetaan vierityspalkin liukusäätimen ja nuolen välistä taustaa.

Pudotus

Valinta "Kyllä" tekee mahdolliseksi luettelon tai yhdistelmäruudun pudotustoiminnon. Kentän pudotustoiminto näkyy nuolivalitsimena, jota napsauttamalla vaihtoehtojen luettelo avataan.

Päivämäärä

Määritetään päivämääräkentässä näytettävä oletuspäivämäärä.

Päivämäärä enint.

Määritetään päivämääräkentän arvon yläraja.

Päivämäärä vähint.

Määritetään päivämääräkentän arvon alaraja.

Päivämäärän muotoilu

Määritetään päivämääräkentän päivämäärämuotoilu. Päivämääräkenttä tulkitsee käyttäjän syötteen tämän muotoiluasetuksen mukaisesti.

Rajoituslauseke

Määritetään rajoitetun kentän muokkausmaski. Se on merkkikoodi, joka määrittää kentän syötteen muodon.

Jokaista syötettävää merkkiä kohti pitää määrittää maskimerkki, joka rajoittaa arvoja seuraavan taulukon mukaisesti:

Merkki

Selite

L

Tekstivakio. Käyttäjä ei voi muokata tällä kohdalla olevaa merkkiä.

a

Kirjaimet a...ö voidaan syöttää tähän kohtaan.

A

Kirjaimet A...Ö voidaan syöttää tähän kohtaan. Syötetyt pienet kirjaimet muuntuvat suuraakkosiksi.

c

Merkit a...ö ja 0...9 voidaan syöttää tähän kohtaan.

C

Kirjaimet A...Ö ja numerot 0...9 voidaan syöttää tähän kohtaan. Syötetyt pienet kirjaimet muuntuvat suuraakkosiksi.

N

Vain merkit 0-9 voidaan lisätä.

x

Kaikkia tulostuvia merkkejä voidaan syöttää.

X

Kaikki tulostuvat merkit voidaan syöttää tähän kohtaan. Syötetyt pienet kirjaimet muuntuvat suuraakkosiksi.


Reunus

Määritetään valitun ohjausobjektin reunan tyyppi.

Rivimäärä

Annetaan luettelo-objektin näyttämä rivimäärä. Yhdistelmäruuduille (ComboBox) tämä asetus on aktiivinen, vain jos Pudotus-asetus on käytössä.

Rivin korkeus

Määritetään, puu-ohjausobjektin rivien korkeudet, pikseleinä.

Jos määritetty arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin nolla, rivin korkeus on kaikkien rivien korkeuden enimmäisarvo.

Oletusarvo on 0.

Salasanan merkit

Annetaan merkki, joka näytetään salasanaa kirjoitettaessa salattavan merkin tilalla. Tätä käytetään tekstikentissä.

Sarkain

Valitaan kohdistuksen käyttäytyminen työstettävässä ohjausobjektissa, kun käytetään Sarkain-näppäintä.

Oletus

Vain syöttökentät kohdistetaan, kun käytetään Sarkain-näppäintä. Ohjausobjektit, joihin ei syötetä, kuten nimike-objektit, ohitetaan.

Ei

Sarkain-näppäintä käytettäessä objekti ohitetaan.

Kyllä

Objekti voidaan valita Sarkaimella.


Selite

Määritetään työstettävän ohjausobjektin selite. Selite näkyy ohjausobjektin vieressä.

Moniriviset selitteet luodaan lisäämällä rivinvaihto Vaihto+Enter -painalluksella.

SijaintiX

Määritetään työstettävän ohjausobjektin etäisyys valintaikkunan vasemmasta reunasta.

SijaintiY

Määritetään työstettävän ohjausobjektin etäisyys valintaikkunan yläreunasta.

Sivu (vaihe)

Määritetään valintaikkunan välilehti, jolle työstettävä ohjausobjekti liitetään tai muokattava valintaikkunan sivunumero. Jos valintaikkunassa on vain yksi sivu, Sivu (vaihe) -arvoksi asetetaan 0.

Valinta Sivu (vaihe) = 0 tekee ohjausobjektin näkyväksi kaikilla valintaikkunan sivuilla.

Valintaikkunan sivun vaihtaminen ajonaikaisesti vaatii erillisen makron luomista, jossa Sivu (vaihe) -arvoa muutetaan.

Skaalaa

Kuva sovitetaan ohjausobjektin kokoon.

Suunta

Määritetään vierityspalkin toimintasuunta.

Suurin tekstin pituus

Määritetään suurin merkkien määrä, jonka käyttäjä voi syöttää.

Symboli etuliitteenä

Valinnalla "Kyllä" määritetty valuuttasymboli esitetään etuliitteenä valuuttakentässä.

Tallennus solmun muokkauksen keskeytyessä

Määritetään, mitä tapahtuu, kun muokkaus keskeytyy toisen solmun valintaan, puun tietojen muutokseen tai jonkin muun syyn takia.

Ominaisuuden asetus 'Kyllä' (TRUE) johtaa muutosten tallentumiseen muokkauksen keskeytyessä. 'Ei' (FALSE) tarkoittaa, että muokkaus perutaan ja muutokset menetetään.

Oletusarvo on 'Ei' (FALSE).

Tasaus

Määritetään valitun ohjausobjektin tasausasetukset.

Taustaväri

Määritetään valitun ohjausobjektin taustaväri.

Tila

Valitaan nykyisen ohjausobjektin valintatila.

Toista

Liipaisutapahtumaa toistetaan, kun hiiren painiketta painetaan askelluspainikkeessa tai vastaavassa ohjausobjektissa.

Tuhatlukuerotin

Valitsemalla "Kyllä" esitetään tuhaterotinmerkki numeerisissa ja valuuttakentissä.

Tulosta

Valinta "Kyllä" tekee työstettävästä ohjausobjektista tulosteessakin näkyvän.

Usean rivin syöttö

Valinta "Kyllä" sallii moniriviset syötteet ohjausobjektissa. Enterin painallus lisää manuaalisen rivinvaihdon ohjausobjektiin.

Valinnainen rivinvaihto

Valinta "Kyllä" sallii manuaaliset rivinvaihdot monirivisissä ohjausobjekteissa.

Valinta

Määrittää valittujen aiheiden järjestyksen, missä "0" vastaa ensimmäistä aihetta. Monivalinta pitää olla käytössä, jos valitaan useampia aiheita.

Napsauttamalla ... -painiketta avataan Valinta-dialogi.

Napsautetaan valittavaa aihetta tai valittavia aiheita. Monivalinta pitää olla käytössä, jos valitaan useampia aiheita.

Valintatyyppi

Määritetään puu-ohjausobjektiin valintatyyppi.

Valuuttasymboli

Annetaan valuuttakentässä käytettävä valuuttasymboli.

Vierityksen määrä

Määritetään vierityspalkin alkuarvo. Tämä määrittää vierityspalkin liukusäätimen aseman.

Vierityksen määrä enint.

Määritetään vierityspalkin enimmäisarvo.

Vierityksen määrä väh.

Määritetään vierityspalkin vähimmäisarvo.

Vierityspalkki

Lisätään vierityspalkkityyppi, joka määritellään kentässä.

Vierityspalkki

Lisätään määriteltävä vierityspalkkityyppi tekstikenttään.

Viivytä

Määritetään vierityspalkin liipaisutoimintojen väli millisekunneissa. Liipaisutoiminto tapahtuu, kun vierityspalkin nuolta tai taustaa napsautetaan. Toistuva liipaisu tapahtuu, jos hiiren painiketta painetaan jatkuvasti vierityspalkin nuolen tai taustan kohdalla. Syötteessä voi olla kelvollinen aikayksikkökin, esimerkiksi 2 s tai 500 ms.

Please support us!