Document Event-Driven Macros

This section describes how to assign scripts to application, document or form events.

You can automatically execute a macro when a specified software event occurs by assigning the desired macro to the event. The following table provides an overview of document events and at what point an assigned macro is executed.

Tapahtuma

Kytketty makro suoritetaan ...

routine

Start Application

...after a LibreOffice application is started.

OnStartApp

Close Application

...ennen LibreOffice-sovelluksen päättymistä.

OnCloseApp

Document created

...New document created with File - New or with the New icon. Note that this event also fires when Basic IDE opens.

OnCreate

New Document

...sen jälkeen, kun asiakirja on luotu Tiedosto - Uusi -komennolla tai Uusi-kuvakkeella.

OnNew

Document loading finished

...before a document is opened with File - Open or with the Open icon.

OnLoadFinished

Asiakirjan avaaminen

...sen jälkeen, kun asiakirja on avattu Tiedosto - Avaa -komennolla tai Avaa -kuvakkeella.

OnLoad

Document is going to be closed

...ennen kuin asiakirja suljetaan.

OnPrepareUnload

Asiakirja suljettu

...asiakirjan sulkemisen jälkeen. "Tallenna asiakirja" -tapahtuma voi esiintyä myös, kun asiakirja tallennetaan ennen sulkemista!

OnUnload

-no UI-

OnLayoutFinished

View created

Document is displayed. Note that this event also happens when a document is duplicated.

OnViewCreated

View is going to be closed

Document layout is getting removed.

OnPrepareViewClosing

View closed

Document layout is cleared prior to the document closure.

OnViewClosed

Asiakirjan käyttöönotto

...sen jälkeen kun asiakirja on otettu työstettäväksi.

OnFocus

Poista asiakirja käytöstä

...sen jälkeen kun toinen asiakirja on otettu työstettäväksi

OnUnfocus

Asiakirjan tallentaminen

...ennen kuin asiakirja on tallennettu Tiedosto - Tallenna -komennolla tai Tallenna-kuvakkeella, edellyttäen, että asiakirjalla on jo tiedostonimi.

OnSaveAs

Asiakirja on tallennettu

...sen jälkeen kun asiakirja on tallennettu Tiedosto - Tallenna -komennolla tai Tallenna-kuvakkeella, edellyttäen, että asiakirjalla on jo tiedostonimi.

OnSaveDone

Saving of document failed

Document could not be saved.

OnSaveFailed

Tallenna asiakirja nimellä

...ennen kuin asiakirja on tallennettu määrätyllä nimellä (komennoilla Tiedosto - Tallenna nimellä tai Tiedosto - Tallenna tai sitten Tallenna-kuvakkeella, jos asiakirjaa ei ole vielä nimetty).

OnSaveAs

Asiakirja on tallennettu nimellä

... sen jälkeen kun asiakirja on tallennettu määrätyllä nimellä (komennoilla Tiedosto - Tallenna nimellä tai Tiedosto - Tallenna tai sitten Tallenna-kuvakkeella, jos asiakirjaa ei ole vielä nimetty).

OnSaveAsDone

'Save As' has failed

Document could not be saved.

OnSaveAsFailed

-no UI-

When the document disk location has changed, for example after a File - Save As action.

OnStorageChanged

Storing or exporting copy of document

...before a document is saved with File - Save a Copy, File - Export, File - Export as PDF or the Save icons.

OnCopyTo

Document copy has been created

...after a document is saved with File - Save a Copy, File - Export, File - Export as PDF or the Save icons.

OnCopyToDone

Creating of document copy failed

Document could not be copied or exported.

OnCopyToFailed

Print document

...after the Print dialog is closed, but before the actual print process begins. This event occurs for each copy printed.

OnPrint

-no UI-

...after document security settings have changed.

OnModeChanged

'Modified' status was changed

Modified state of a document has changed.

OnModifyChanged

Document title changed

When the document title gets updated.

OnTitleChanged

Loaded a sub component

...after a database form has been opened.

OnSubComponentOpened

Closed a sub component

...after a database form has been closed.

OnSubComponentClosed

Printing of form letters started

...before printing form letters using File - Print or Tools - Mail Merge Wizard menus.

OnMailMerge

Printing of form letters finished

...after printing of form letters using File - Print or Tools - Mail Merge Wizard menus.

OnMailMergeFinished

Printing of form fields started

...before printing form fields.

OnFieldMerge

Printing of form fields finished

...after printing form fields.

OnFieldMergeFinished

Sivumäärän muutos

When the page count changes.

OnPageCountChanged


note

Most events relate to documents, except OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate and OnLoadFinished that occur at application level. OnSubComponentOpened, and OnSubComponentClosed events are fired by database's forms.


tip

Writer documents are triggering those specific events: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished and OnPageCountChanged.


Makron kytkeminen tapahtumaan

 1. Valitse Työkalut - Mukauta ja napsauta Tapahtumat-välilehteä.

 2. Tallenna kohteeseen -luetteloruudussa valitaan, onko määritys voimassa globaalisti vai ainoastaan käsiteltävässä asiakirjassa.

 3. Valitaan tapahtuma Tapahtuma-luettelosta.

 4. Napsauta Makro-painiketta ja valitse makro, joka liitetään eli kytketään valittuun tapahtumaan.

 5. Napsauta OK makron liittämiseksi.

 6. Napsauttamalla OK suljetaan valintaikkuna.

Makron tapahtumakytkennän purkaminen

 1. Valitse Työkalut - Mukauta ja napsauta Tapahtumat-välilehteä.

 2. Valitaan, puretaanko globaali määritys vai ainoastaan käsiteltävässä asiakirjassa voimassa oleva määritys eli kytkentä valitsemalla vaihtoehto Tallenna kohteeseen-luetteloruudusta.

 3. Valitse poistettava tapahtuma, jolle on määritetty makrokytkentä, ja poista se Tapahtuma-luettelosta.

 4. Napsauta Poista

 5. Napsauttamalla OK suljetaan valintaikkuna.

In addition to assigning macros to events, one can monitor events triggered in LibreOffice documents.

Please support us!