Kirjastojen ja moduulien järjestäminen

Basic Libraries Containers

LibreOffice Basic libraries can be stored in 3 different containers:

To access macros stored in libraries of LibreOffice Macros or My Macros from another container, including the document container, use the GlobalScope specifier.

Kirjastojen järjestäminen

Kirjaston luominen

 1. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic ja napsauta Järjestele-painiketta tai napsauta Valitse moduuli-painiketta Basic-kehitysympäristössä avataksesi Basic-makrojen järjestelytyökalu-valintaikkunan.

 2. Napsauta Kirjastot-välilehteä.

 3. Valitse, mihin uusi kirjasto liitetään Sijainti-luettelosta. Jos valitaan LibreOffice-makrot ja valintaikkunat, kirjasto kuuluu LibreOffice-sovelluksille ja on käytettävissä kaikissa asiakirjoissa. Jos valitaan asiakirja, kirjasto liitetään asiakirjaan ja on käytettävissä vain siitä käsin.

 4. Napsauta Uusi ja lisää nimi uudelle kirjastolle.

Tuo kirjasto

 1. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic ja napsauta Järjestele-painiketta tai napsauta Valitse moduuli-painiketta Basic-kehitysympäristössä avataksesi Basic-makrojen järjestelytyökalu-valintaikkunan.

 2. Napsauta Kirjastot-välilehteä.

 3. Valitse, mihin kirjasto lisätään Sijainti-luettelosta. Jos valitaan LibreOffice-makrot ja valintaikkunat, kirjasto kuuluu LibreOffice-sovelluksille ja on käytettävissä kaikissa asiakirjoissa. Jos valitaan asiakirja, kirjasto lisätään asiakirjaan ja on käytettävissä vain siitä käsin.

 4. Napsauta Tuo ja valitse ulkopuolinen kirjasto lisättäväksi.

 5. Valitse kaikki lisättävät kirjastot Tuo kirjastot-valintaikkunassa. Valintaikkuna näyttää kaikki valitun tiedoston kirjastot.

 6. Jos halut lisätä kirjaston vain viittauksen, merkitse Lisää viittauksena (kirjoitussuojattu) -ruutu. Kirjoitussuojatut kirjastot ovat täysin toimivia, mutta niitä ei voi muokata Basic IDE-ympäristössä.

 7. Merkitse Korvaa nykyiset kirjastot -ruutu, jos haluat ylikirjoittaa samannimiset olemassaolevat kirjastot.

 8. Napsauta OK lisätäksesi kirjasto.

Vie kirjasto

 1. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic ja napsauta Järjestele-painiketta tai napsauta Valitse moduuli-painiketta Basic-kehitysympäristössä avataksesi Basic-makrojen järjestelytyökalu-valintaikkunan.

 2. Napsauta Kirjastot-välilehteä.

 3. Sijainti-luettelossa määrätään kirjaston tallennuspaikka. Valitse vietävä kirjasto. Huomaa, ettet voi viedä Standard-kirjastoa.

 4. Napsauta Vie...

 5. Valitse, vietkö kirjaston lisäosana vai Basic-kirjastona.

 6. Napsauta Poista

 7. Valitse, minne haluat viedä kirjaston.

 8. Napsauta OK lisätäksesi kirjasto.

Kirjaston poistaminen

 1. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic ja napsauta Järjestele-painiketta tai napsauta Valitse moduuli-painiketta Basic-kehitysympäristössä avataksesi Basic-makrojen järjestelytyökalu-valintaikkunan.

 2. Napsauta Kirjastot-välilehteä.

 3. Valitse poistettava kirjasto luettelosta.

 4. Napsauta Poista.

Moduulien ja valintaikkunoiden järjestely

Luodaan moduuli tai valintaikkuna

 1. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic ja napsauta Järjestele-painiketta tai napsauta Valitse moduuli-painiketta Basic-kehitysympäristössä avataksesi Basic-makrojen järjestelytyökalu-valintaikkunan.

 2. Avaa Moduulit-välilehti tai Valintaikkunat -välilehti.

 3. Valitse kirjasto, mihin uusi moduuli lisätään ja napsauta Uusi.

 4. Kirjoita moduulille tai valintaikkunalle nimi ja hyväksy OK:lla.

Moduulin tai valintaikkunan nimeäminen uudestaan

 1. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic ja napsauta Järjestele-painiketta tai napsauta Valitse moduuli-painiketta Basic-kehitysympäristössä avataksesi Basic-makrojen järjestelytyökalu-valintaikkunan.

 2. Napsauta moduulin nimeä, pidä yli sekunnin tauko ja napsauta uudestaan. Nyt voit kirjoittaa uuden nimen.

  Napsauta kakkospainikkeella Basic IDE:ssä moduulin tai valintaikkunan nimeä ikkunan alareunan valitsimessa, valitse Nimeä uudelleen ja kirjoita uusi nimi.

 3. Painamalla Enteriä hyväksytään muutokset.

Moduulin tai valintaikkunan poistaminen

 1. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic ja napsauta Järjestele-painiketta tai napsauta Valitse moduuli-painiketta Basic-kehitysympäristössä avataksesi Basic-makrojen järjestelytyökalu-valintaikkunan.

 2. Avaa Moduulit-välilehti tai Valintaikkunat -välilehti.

 3. Valitse poistettava moduuli tai valintaikkuna luettelosta. Kaksoisnapsauta riviä paljastaaksesi alirivit, mikäli tarpeellista.

 4. Napsauta Poista.

warning

Moduulin poistaminen poistaa pysyvästi kaikki moduulissa olevat proseduurit ja funktiot.


Projektien järjesteleminen asiakirjojen ja mallien kesken

Moduulien kopiointi asiakirjojen, mallien ja sovelluksen välillä

 1. Avaa kaikki asiakirjat ja mallit, joiden välillä on tarkoitus siirtää tai kopioida moduuleja tai valintaikkunoita.

 2. Valitse Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - LibreOffice Basic ja napsauta Järjestele-painiketta tai napsauta Valitse moduuli-painiketta Basic-kehitysympäristössä avataksesi Basic-makrojen järjestelytyökalu-valintaikkunan.

 3. Moduuli tai valintaikkuna siirtämiseksi toiseen asiakirjaan napsauta vastaavaa objektia luettelossa ja vedä se tarkoitettuun paikkaan. Vaakaviiva osoittaa nykyisen objektin kohdesijaintia vedettäessä. Painamalla -näppäintä vedettäessä objekti tulee kopioiduksi siirtämisen asemesta.

Please support us!