The Basic Editor

Basic-muokkaimessa on tekstiasiakirjojen muokkauksesta tutut perusmuokkaustoiminnot. Se tukee Muokkaa-valikon toimintoja (leikkaa, poista, liitä), tekstin valintaa Vaihto-näppäimellä, kuin myös osoittimen sijoitustoimintoja (esimerkiksi siirtymistä sanasta toiseen ja nuolinäppäimillä).

Pitkät rivit voidaan jakaa useampiin osiin lisäämällä välilyönti- ja alleviivausmerkki ( _) rivin kahdeksi viimeiseksi merkiksi. Tämä yhdistää rivin seuraavaan yhdeksi loogiseksi riviksi. (Jos "Option Compatible" on käytössä samassa moduulissa, rivien jatkamisominaisuus koskee myös kommenttirivejä.)

Kun Suorita BASIC-kuvaketta painetaan Makro-palkissa, ohjelman suoritus alkaa Basic-muokkaimen ensimmäiseltä riviltä. Ohjelma suorittaa ensimmäisen Sub- tai Function-rutiinin ja sitten ohjelma lopettaa. "Sub Main" ei saa etusijaa ohjelman ajamisessa.

tip

Käyttäjä voi lisätä oman Basic-koodinsa rivien Sub Main ja End Sub väliin. Nämä rivit näkyvät ensimmäisellä kehitysympäristön (IDE) avauskerralla. Vaihtoehtoisesti kaikki rivit voi poistaa ja lisätä oman Basic-koodinsa.


Projektissa navigointi

Kirjastoluettelo

Muokkaimeen ladattava kirjasto valitaan Kirjasto-luettelosta, joka on Makro-palkissa. Valitun kirjaston ensimmäinen moduuli tulee näytölle.

Objektiluettelo

Objektien luettelo saadaan esille napsauttamalla Objektiluettelo-kuvaketta Icon Oletus-palkissa.

Valintaikkuna on näkyvissä hierarkkinen luettelo kaikista käytettävistä objekteista. Kaksoisnapsauttamalla luetteloriviä avautuu alemman tason objektit.

Tietyn moduulin näyttämiseksi tai kohdistimen sijoittamiseksi valittuun SUB- tai FUNCTION-rutiiniin kaksoisnapsautetaan vastaavaa merkintää.

Basic-lähdekoodin tallentaminen ja lataaminen

Basic-koodi voidaan tallentaa tekstitiedostoksi, joka tekee mahdolliseksi sen siirtämisen toisiin ohjelmointijärjestelmiin.

warning

Basic-valintaikkunoita ei voi tallentaa tekstitiedostoksi.


Lähdekoodin tallentaminen tekstitiedostoon

  1. Valitaan tekstinä vietävä moduuli objektiluettelosta.

  2. Napsautetaan Tallenna BASIC-muodossa-kuvaketta Makro-palkissa.

  3. Valitaan tiedoston tyyppi 'Kaikki' ja kirjoitetaan .txt-päätteinen tiedoston nimi ja hyväksytään OK:lla tiedoston tallennus.

Lähdekoodin lataaminen tekstitiedostosta

  1. Valitaan objektiluettelosta moduuli, johon halutaan tuoda lähdekoodia.

  2. Sijoitetaan kohdistin sinne, minne lisättävä koodi halutaan.

  3. Napsautetaan Makro-palkin Lisää BASIC-lähdekoodi-kuvaketta.

  4. Valitaan lähdekoodia sisältävä tekstitiedosto ja hyväksytään OK:lla.

Please support us!