Kirjastot, moduulit ja valintaikkunat

Lyhyesti: oheisena kuvaillaan kirjastojen, moduulien ja valintaikkunoiden peruskäyttö LibreOffice Basicissa.

LibreOffice Basicissa on välineitä, jotka auttavat projektien rakentamisessa. Se tukee erilaisia "yksiköitä", jotka tekevät mahdolliseksi ryhmitellä yksittäiset SUB- ja FUNCTION-rutiinit Basic-projektissa.

Kirjastot

Kirjastot toimivat moduulien järjestelyn välineinä ja ne voidaan liittää joko asiakirjaan tai malliin. Kun asiakirja tai malli tallennettaan, kirjaston kaikki moduulit tallennetaan samalla.

Yhdessä kirjastossa voi olla enintään 16 000 moduulia.

Moduulit

Moduulissa on SUB- ja FUNCTION-rutiinit sekä muuttujien määrittelyt. Yhteen moduuliin tallennettavan ohjelman enimmäispituuden rajana on 64 KiB. Jos tilaa tarvitaan enemmän, LibreOffice Basic-projekti voidaan jakaa useiden moduulien kesken ja sitten tallentaa ne yhteen kirjastoon.

Valintaikkunamoduulit

Valintaikkunamoduuleissa on valintaikkunoiden määrittelyt sisältäen valintaikkunan ruutujen ominaisuudet, kunkin valintaikkunaelementin ominaisuudet ja kytketyt tapahtumat. Koska valintaikkunamoduulissa voi olla vain yksi valintaikkuna, niihin viitataan usein "valintaikkunoina".

Please support us!