Kirjastot, moduulit ja valintaikkunat

Lyhyesti: oheisena kuvaillaan kirjastojen, moduulien ja valintaikkunoiden peruskäyttö LibreOffice Basicissa.

LibreOffice Basicissa on välineitä, jotka auttavat projektien rakentamisessa. Se tukee erilaisia "yksiköitä", jotka tekevät mahdolliseksi ryhmitellä yksittäiset SUB- ja FUNCTION-rutiinit Basic-projektissa.

Kirjastot

Kirjastot toimivat moduulien järjestelyn välineinä ja ne voidaan liittää joko asiakirjaan tai malliin. Kun asiakirja tai malli tallennettaan, kirjaston kaikki moduulit tallennetaan samalla.

Yhdessä kirjastossa voi olla enintään 16 000 moduulia.

Moduulit

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

Valintaikkunamoduulit

Valintaikkunamoduuleissa on valintaikkunoiden määrittelyt sisältäen valintaikkunan ruutujen ominaisuudet, kunkin valintaikkunaelementin ominaisuudet ja kytketyt tapahtumat. Koska valintaikkunamoduulissa voi olla vain yksi valintaikkuna, niihin viitataan usein "valintaikkunoina".

Please support us!