Makro

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

Makron nimi

Kentässä näkyy valitun makron nimi. Luotaessa tai muutettaessa makron nimeä, nimi kirjoitetaan tähän kenttään.

Makro moduulista / Tallenna makro moduuliin

Kentässä näkyy luettelo kirjastoista ja moduuleista, joista makrot voi avata tai joihin makrot voi tallentaa. Kun makro tallennetaan tietyn asiakirjan mukana, avataan ensin asiakirja ja sitten tämä valintaikkuna.

Suorita / Tallenna

Runs or saves the current macro.

Sido

Avataan Mukauta-valintaikkuna, jossa valittu makro voidaan kytkeä valikkokomentoon, työkaluriviin tai tapahtumaan.

Muokkaa

Käynnistetään LibreOffice Basic -muokkain ja avataan valittu makro muokattavaksi.

Uusi / Poista

Luodaan uusi makro tai poistetaan valittu makro.

Makron luomiseksi valitaan "Standard"-moduuli Makro moduulista -luettelosta ja sitten napsautetaan Uusi-painiketta.

Kun makro poistetaan, se valitaan ensiksi ja sitten Poista-napsautetaan.

Järjestelytyökalu

Avataan Makrojen järjestelytyökalu -valintaikkuna, jossa voidaan lisätä, muokata tai poistaa makromoduuleja, valintaikkunoita ja kirjastoja.

Moduuli/Valintaikkuna

Makrot tai valintaikkunat näytetään luettelona.

Moduuleja ja valintaikkunoita voi vetää ja pudottaa kirjastojen välillä.

Valintaikkunan tai moduulin kopioimiseksi painetaan -näppäintä vedettäessä.

Muokkaa

Avataan valittu makro tai valintaikkuna muokattavaksi.

Uusi

Luodaan uusi moduuli.

Luodaan uusi valintaikkuna.

Kirjastot-välilehti

Hallinnoidaan makrokirjastoja.

Sijainti

Valitaan sijainti, jossa järjesteltävät makrokirjastot ovat.

Kirjasto

Kentässä on luettelo valitussa sijainnissa olevista makrokirjastoista.

Muokkaa

Avataan LibreOffice Basic -muokkain, niin että valittua kirjastoa voidaan muokata.

Salasana

Otetaan käyttöön tai muokataan valitun kirjaston salasanaa. "Standard"-kirjastoille ei voi olla salasanaa.

Uusi

Luodaan uusi kirjasto.

Nimi

Kirjoitetaan uuden moduulin, valintaikkunan tai kirjaston nimi.

Tuo

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Please support us!