LibreOffice Basic-sanasto

Basic-sanasto selittää joitakin teknisiä termejä, joita voi tulla vastaan käytettäessä LibreOffice Basic-kieltä.

Desimaalipilkku

Lukujen muunnoksissa LibreOffice Basic käyttää desimaali- ja tuhaterottimen maa-asetuksia käyttöjärjestelmästä.

The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function IsNumeric.

Mittayksiköt

LibreOffice Basicissa metodin parametri tai ominaisuus, jossa välitetään mittayksiköllistä tietoa, voidaan määritellä joko kokonaisluku- tai pitkänä kokonaislukulausekkeena ilman yksikköä, tai merkkijonona (string) yksikön kera. Jos yksikköä ei välitetä rutiiniin, käytetään aktiivisen asiakirjan oletusyksikköä. Jos parametri välitetään yksikön sisältävänä merkkijonona, oletusasetukset ohitetaan. Asiakirjatyypin oletusmittayksikkö asetetaan - (asiakirjatyyppi/sovellus) - Yleistä -lehdellä.

Twip-yksiköt

Twip on näytön mitoista riippumaton yksikkö, jota käytetään näytön osatekijöiden paikan ja koon yhtäläiseen määrittelyyn kaikissa näyttölaitteissa. Yksi twip on 1/1440 tuumaa tai 1/20 tulostimen pistettä. Tuumassa on siis 1440 twip-yksikköä ja yhdessä senttimetrissä noin 567 twip-yksikköä.

URL-esitysmuoto

URL-osoitteita (Uniform Resource Locators) käytetään paikan määrittämiseen resursseille, sellaisille kuten tiedostot tiedostojärjestelmässä, tyypillisesti verkkoympäristössä. URL koostuu protokollamääritteestä, verkkoasemamääritteestä ja tiedosto- ja polkumääritteestä:

protokolla://verkkoaseman.nimi/polkua/pitkin/esiin/tiedosto.html

URL-osoitteiden yleisin käyttö on web-sivujen määrittäminen Internetissä. Protokollia ovat esimerkiksi http, ftp ja file. Protokollamääritettä file käytetään viitattaessa paikalliseen tiedostojärjestelmään.

URL notation does not allow certain special characters to be used. These are either replaced by other characters or encoded. A slash (/) is used as a path separator. For example, a file referred to as C:\Users\alice\Documents\My File.odt on the local host in "Windows notation" becomes file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt in URL notation.

Värit

LibreOffice Basic käsittelee värejä pitkinä kokonaislukuina. Värikyselyiden palautusarvo on siten aina pitkä kokonaislukuarvo. Kun ominaisuuksia määritellään, värit voidaan määritellä käyttämällä niiden RGB-koodeja ja muuntaa ne sitten pitkiksi kokonaisluvuiksi käyttämällä RGB-funktiota.

Please support us!