LibreOffice Basic-sanasto

Basic-sanasto selittää joitakin teknisiä termejä, joita voi tulla vastaan käytettäessä LibreOffice Basic-kieltä.

AppFont Units

Map AppFont units are device and resolution independent. One Map AppFont unit is equal to one eighth of the average character (Systemfont) height and one quarter of the average character width.

Desimaalipilkku

Lukujen muunnoksissa LibreOffice Basic määrittää desimaali- ja tuhaterottimen käyttöjärjestelmän lokaaliasetusten (Windows: maa-asetusten) perusteella.

The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function IsNumeric.

Mittayksiköt

LibreOffice Basicissa metodin parametri tai ominaisuus, jossa välitetään mittayksiköllistä tietoa, voidaan määritellä joko kokonaisluku- tai pitkänä kokonaislukulausekkeena ilman yksikköä, tai merkkijonona (string) yksikön kera. Jos yksikköä ei välitetä rutiiniin, käytetään aktiivisen asiakirjan oletusyksikköä. Jos parametri välitetään yksikön sisältävänä merkkijonona, oletusasetukset ohitetaan. Asiakirjatyypin oletusmittayksikkö asetetaan - (asiakirjatyyppi/sovellus) - Yleistä -lehdellä.

Twip-yksiköt

A twip is a screen-independent unit which is used to define the uniform position and size of screen elements on all display systems. A twip is 1/1440th of an inch or 1/20 of a printer's point. There are 1440 twips to an inch or about 567 twips to a centimeter.

URL-esitysmuoto

URL-osoitteita (Uniform Resource Locators) käytetään paikan määrittämiseen resursseille, sellaisille kuten tiedostot tiedostojärjestelmässä, tyypillisesti verkkoympäristössä. URL koostuu protokollamääritteestä, verkkoasemamääritteestä ja tiedosto- ja polkumääritteestä:

protokolla://verkkoaseman.nimi/polkua/pitkin/esiin/tiedosto.html

URL-osoitteiden yleisin käyttö on web-sivujen määrittäminen Internetissä. Protokollia ovat esimerkiksi http, ftp ja file. Protokollamääritettä file käytetään viitattaessa paikalliseen tiedostojärjestelmään.

URL notation does not allow certain special characters to be used. These are either replaced by other characters or encoded. A slash (/) is used as a path separator. For example, a file referred to as C:\Users\alice\Documents\My File.odt on the local host in "Windows notation" becomes file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt in URL notation.

Värit

LibreOffice Basic käsittelee värejä pitkinä kokonaislukuina. Värikyselyiden palautusarvo on siten aina pitkä kokonaislukuarvo. Kun ominaisuuksia määritellään, värit voidaan määritellä käyttämällä niiden RGB-koodeja ja muuntaa ne sitten pitkiksi kokonaisluvuiksi käyttämällä RGB-funktiota.

Please support us!