Ohjausobjektien kielen kääntäminen valintaikkunamuokkaimessa

Basic IDE:n valintaikkunamuokkaimen Kieli-palkissa on ohjausobjekteja, joilla otetaan käyttöön ja hallinnoidaan kotoistettavia valintaikkunoita.

Oletusarvoisesti valintaikkuna luodaan niin, että siinä on vain yhden kielen merkkijonoresurssit. Tarvetta voi esiintyä myös valintaikkunoille, jotka omatoimisesti esittävät merkkijonot käyttäjän kieliasetusten mukaisella kielellä.

Lokalisoitavien valintaikkunoiden käyttöönotto

 1. Basic IDE:n valintaikkunamuokkaimessa avataan Kieli-palkki valinnalla Näytä - Työkalurivit - Kieli.

  Jos nykyisessä kirjastossa on lokalisoitavia valintaikkunoita, Kieli-palkki näkyy samalla.

 2. Click the Manage Languages iconManage Language icon on the Language toolbar or on the Toolbox bar.

  Näkyviin tulee Hallinnoi käyttöliittymäkieliä -valintaikkuna. Ikkunassa hallinnoidaan kieliä nykyisessä kirjastossa, jonka nimi on ikkunan otsikkopalkissa näkyvissä.

 3. Napsauttamalla Lisää-painiketta saadaan lisätty uuden kielen rivi luetteloon.

  Tämä toimenpide tekee mahdolliseksi, että kaikissa uusissa valintaikkunoissa on lokalisoidut merkkijonoresurssit.

 4. Ensimmäisellä Lisää-painikkeen napsautuskerralla näkyvissä on Aseta käyttöliittymän oletuskieli -valintaikkuna. Seuraavilla Lisää-napsautuskerroilla tämän valintaikkunan nimi on Lisää käyttöliittymäkieli.

  Oletuskielen voi vaihtaa myös Hallinnoi käyttöliittymäkieliä -valintaikkunassa.

 5. Valitse kieli

  Tällä lisätään valintaikkunan ominaisuuksiin merkkijonoresurssit, johon kaikki käännettävät merkkijonojen versiot sijoitetaan. Oletuskielen merkkijonojen joukko kopioidaan uudeksi joukoksi. Myöhemmin voidaan vaihtaa kieltä ja sitten kääntää merkkijonot.

 6. Suljetaan valintaikkuna tai lisätään muita kieliä.

Lokalisoitavien valintaikkunan ohjausobjektien muokkaus

Kun resurssit lokalisoitavia merkkijonoja varten on lisätty valintaikkunoihin, voidaan valita aktiivinen kieli Nykyinen kieli -luetteloruudusta Kieli-palkissa.

 1. Vaihdetaan Nykyinen kieli -luetteloruutu näyttämään oletuskieltä.

 2. Lisätään valintaikkunaan tarpeellinen määrä ohjausobjekteja ja kirjoitetaan kaikki merkkijonot.

 3. Nykyinen kieli -luetteloruudussa valitaan toinen kieli.

 4. Käyttäen ohjausobjektien Ominaisuus-valintaikkunoita, muokataan kaikki merkkijonot uuden kielen mukaisiksi.

 5. Toistetaan sama kaikille lisätyille kielille.

Valintaikkunan käyttäjä näkee merkkijonot käyttämänsä LibreOffice-version käyttöliittymän kielellä, jos kieli oli yksi merkkijonojen kielistä.

Jos mikään kielistä ei ole käyttäjän kieli, käyttäjä näkee merkkijonot oletuskielisinä.

Mikäli käyttäjällä on sellainen vanhempi LibreOffice-versio, joka ei tunnista Basic-valintaikkunoiden lokalisoitua merkkijonoresurssia, käyttäjä näkee merkkijonot oletuskielisinä.

Please support us!