Opening a Dialog With Basic

Kun LibreOffice BASICin ikkunassa on luotu valintaikkuna, poistutaan valintaikkunamuokkaimesta napsauttamalla sen moduulin nimivalitsinta, johon valintaikkuna on liitetty. Nimivalitsimet ovat ikkunan alareunassa.

Kirjoitetaan seuraava koodi aliohjelmalle nimeltään Dialog1Show. Tässä esimerkissä käytetyn valintaikkunan nimi on "Dialog1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Käyttämättä "LoadDialog" -rutiinia koodi voidaan kutsua seuraavasti:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Kun tämä koodi suoritetaan, "Dialog1" avautuu. Valintaikkuna suljetaan sen otsikkopalkin sulje-painikkeesta (x).

Please support us!