Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Seuraavat esimerkit koskevat uutta, "Dialog1"-nimistä valintaikkunaa. Muokkaimen Työkalulaatikko-palkin työkaluja käytetään valintaikkunan luomiseen. Lisätään seuraavat ohjausobjektit oletusnimin: valintaruutu nimellä "CheckBox1", selitekenttä nimellä "Label1", painike nimellä "CommandButton1" ja luetteloruutu nimellä "ListBox1".

Varoitus-kuvake

Objektimuuttujien, kuten ohjausobjektien, nimissä SUUR- ja pienaakkoset ovat merkitseviä!


Globaali funktio valintaikkunoiden lataamiseen


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

Valintaikkunan näyttäminen


REM muuttujien globaali määrittely
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Luetaan tai muokataan ohjausobjektin ominaisuuksia ohjelmassa


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM haetaan valintaikkunamalli
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM näytetään Label1-teksti
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM ohjausobjekti Label1 saa uuden tekstin
  oLabel1.Text = "Uudet tiedostot"
  REM näytetään CheckBox1-ohjausobjektin malliominaisuudet
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM asetetaan uusi tila CheckBox1-ohjausobjektille malliin
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM näytetään CommandButton1-ohjausobjektin malliominaisuudet
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM näytetään CommandButton1-ohjausobjektin ominaisuudet
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM suoritetaan valintaikkuna
  oDialog1.Execute()
End Sub

Lisätään rivi luetteloruutuun


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM lisätään rivi luetteloruutuun
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Rivin poistaminen luetteloruudusta


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM poistetaan rivi luetteloruudusta
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Please support us!