Kopia honi:

Zehaztu posta elektronikoko hartzaile gehiago posta-konbinazioko dokumentuarentzako.

CC

Sartu posta elektronikoaren kopien hartzaileak, puntu eta komaz (;) bereizita.

BCC

Sartu posta elektronikoaren ezkutuko kopien hartzaileak, puntu eta komaz (;) bereizita.

Emaguzu laguntza!