Parentesiak eta elkartzea

Ohar-ikonoa

Adibideetako komatxoak testua nabarmentzeko soilik erabiltzen dira, ez dira adibideen edo komandoen edukia.


Abisu-ikonoa

Komandoak leihoan adibide-formulak idaztean, kontuan izan sarritan tarteak behar direla egitura egokia izan dadin.


Giltzak "{}" adierazpenak elkartzeko erabiltzen dira adierazpen berri bat sortzeko. Adibidez, sqrt {x * y} adierazpena x*y produktu osoaren erro karratua da, eta sqrt x * y adierazpena x bider y balioen erro karratua da. Giltzek ez dute behar tarterik.

Aurretik, multzo-kortxeteak 'Elementuak' panelean edo zuzenean 'Komandoak' leihoan txertatzen ziren, "ezker lbrace <?> eskuin rbrace" gisa. Orain, ezker eta eskuin multzo-kortxeteak "lbrace" eta "rbrace" erabiliz txerta daitezke, komodinekin edo gabe.

Guztira zortzi (8) parentesi mota daude erabilgarri. "ceil" eta "floor" parentesiak sarritan erabiltzen dira osoko zenbakiaren hurrengo argumentua hurrengo osoko baliora borobiltzeko: lceil -3,7 rceil = -3 or lfloor -3,7 rfloor = -4.

Eragilearen parentesiak (angelu-parentesiak tartean marra bertikal batekin) arruntak dira fisikako oharretan: langle a mline b rangle edo langle a mline b mline c over d mline e rangle. Marra bertikalen altuera eta kokalekua parentesiekin bat etortzen da beti.

Parentesiak binaka bakarrik erabil daitezke. Parentesien ezaugarri batzuk berdinak dira:

Kortxete mota guztiek dute "{}" kortxeteetarako deskribatu den elkartze-funtzio bera.

Parentesi mota guztiek, ikusgaiak barne, talde hutsak definitzen uzten dute. Beraz, parentesi arteko adierazpena hutsik egon daiteke.

Kortxeteen tamaina ez da adierazpenera egokitzen. Adibidez, (a over b) adierazpenean, kortxetearen tamaina a eta b letrei egokitu dadin nahi baduzu, "left" eta "right" aginduak gehitu beharko dituzu. left(a over b right) idatziz gero, tamaina egokia sortzen da. Hala ere, kortxeteak tamaina aldatu zaion adierazpenaren parte badira, tamaina-egokitzapenera gehituko dira: size 3(a over b) eta size 12(a over b). Adierazpenaren tamaina-proportzioa ez da aldatzen inolaz ere.

"left" eta "right" adierazpenek parentesien esleipen esklusiboa bermatzen dutenez, parentesi bakoitza argumentu gisa erabil daiteke bi parentesi horientzat. Horrela, adibidez, eskuineko parentesiak ezkerrean erabil daitezke eta alderantziz. Parentesi baten ordez "none" kualifikatzailea erabil dezakezu. Horrek esan nahi du ez dela parentesirik erakusten eta ez dagoela lekurik haientzat. Horren bidez, adierazpen hauek sor ditzakezu:

"left" eta "right" adierazpenei beste parentesiei aplikatzen zaizkien arau berak aplikatzen zaizkie: talde sortzaile gisa erabiltzen dira eta adierazpen hutsak bil ditzakete.

Bat ez datozen parentesien konbinazioak, parentesi soilak eta ezkerretik eskuinera eta alderantziz lekuz aldatutako parentesiak askotan agertzen dira formula matematikoetan. Ondoren formula idazten bada, errorea emango da:

"left" eta "right" erabiliz, LibreOffice Mathen baliozkoa izango da goiko adierazpena: left [2, 3 right ). Parentesiek, ordea, ez dute tamaina finkorik, argumentura doitzen baitira. Parentesi indibidualak ezartzea, ordea, ez da oso erabilgarria. Horregatik, parentesi indibidualak tamaina finkoarekin bistaratzeko jarri "\" (alderantzizko barra) parentesi arrunten aurrean. Parentesi horiek beste edozein ikur bezala aritzen dira eta ez dute parentesien funtziorik betetzen, hau da, ez dira talde-sortzaile gisa aritzen eta orientazioa ikurren orientazioaren berdina da. Ikus size *2 \langle x \rangle eta size *2 langle x rangle.

Ikuspegi orokor osoa honako hau da:

Horrela, goian azaltzen diren bezalako tarteak inolako arazorik gabe sor daitezke LibreOffice Mathen: \[2", "3\) edo "\]2", "3\[ (Kontuz: komatxo horiek sarreraren zati dira.)

Ohar-ikonoa

Kontuan izan komatxoak sartu behar direla eta ⇧+2 teklen bidez lortzen direla, ez dira komatxo tipografikoak. Oro har, puntuazio-ikurrak (kasu honetan koma) testu gisa sartzen dira. Hala ere, "\[2,~3\)" idatz daiteke, baina goiko aukera hobea da. Goiko adibidean, "tamaina finkoak" erabiltzen den letra-tipoaren mende dagoen parentesia deskribatzen du beti.


Taldeak bata bestearen barruan habiaratzea nahiko erraza da. hat {a + b} formulan, "{a + b}" adierazpenaren erdiaren gainean bistaratzen da "hat". Beraz, color red lceil a rceil eta grave hat langle x * y rangle adierazpenak espero den moduan funtzionatzen dute. Bigarren adierazpenaren emaitza grave {hat langle x * y rangle} adierazpenarekin konpara daiteke. Atributu horiek ez dira lehian aritzen, aldiz, konbina daitezke.

Hori pixka bat aldatzen da lehian aritzen diren edo bata bestearen gain eragina duten atributuen kasuan. Horixe gertatzen da, hain zuzen, letra-tipoaren atributuekin. Adibidez, zer kolore edukiko du b letrak color yellow color red (a + color green b) adierazpenean, edo zer tamaina edukiko du size *4 (a + size /2 b) adierazpenean? Oinarri-tamaina gisa 12 hartuz gero, zer tamaina eduki du: 48, 6 edo 24 (hori konbinazio gisa kontsideratu ahal izango litzateke)? Ondoren oinarrizko ebazpen arauak erakusten dira, eta etorkizunean modu bateratuan erabiliko da. Oro har, arauak talde-ergile guztiei aplikatzen zaizkie. Horrek letra-tipoaren atributuetan bakarrik du eragin nabarmena, hau da, "bold", "ital", "phantom", "size", "color" eta "font":

"color ...", "font ..." eta "size n" (n dezimala da) adierazpenek aurretik dagoen mota bereko edozein eragiketa ordezten dute,

"size +n", "size -n", "size *n" eta "size /n" adierazpenetan eragiketen eraginak konbinatu egiten dira,

size *2 size -5 a hasierako tamainaren bikoitza ken 5 izango da

font sans ( a + font serif b)

size *2 ( a + size /2 b )

Iradokizun-ikonoa

Formulen tamaina aldatzeko, erabili "size +" edo -,*,/. Ez erabili "size n". Horiek erraz erabil daitezke edozein testuingurutan. Kopiatu eta itsatsi erabiliz beste area batzuetan kopia dezakezu eta emaitza beti berdina izango da. Gainera, adierazpen horiek menuko oinarri-tamainaren aldaketa hobeto jasaten dute "size n" erabiltzean baino. size * eta size / bakarrik erabiltzen badituzu (adibidez, size *1,24 a edo size /0,86 a) proportzioak berdinak izango dira.


Adibideak (oinarri-tamaina gisa 12 eta % 50 indizeentzat):

Proportzio zehatz berak size 18 a_n eta size *1.5 a_n formulekin.

Hori testuinguruaren arabera aldatuko da: x^{size 18 a_n} eta x^{size *1.5 a_n}

Konparazioa egiteko size +n duten adibideak. Itxura bera dute:

a_{size 8 n}

a_{size +2 n}

a_{size *1.333 n}

Ondorengo adibideek, berriz, itxura desberdina dute:

x^{a_{size 8 n}}

x^{a_{size +2 n}}

x^{a_{size *1.333 n}}

Ohar-ikonoa

Adibideetko n guztiek tamaina desberdina dutela. 1,333 tamaina 8/6 adierazpenetik eratorria da: nahi den tamaina zati indize tamaina lehenetsia, 6. (Indize-tamaina % 50 eta oinarri-tamaina 12)


Emaguzu laguntza!