Formatua

Dokumentuaren diseinua eta edukia formateatzeko komandoak ditu.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Zerrendak

Zerrenda-paragrafoen formatua aldatzea ahalbidetzen duen azpimenu bat irekitzen du.

Garbitu zuzeneko formatua

Hautapenaren formatu zuzena kentzen du.

Estiloak

Estiloak editatu, eguneratu, sortu eta kudeatzeko komandoak erakusten ditu.

Karakterea

Hautatutako karaktereen letra-tipoa eta letra-tipoaren formatua aldatzen ditu.

Paragrafoa

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Buletak eta zenbakitzea

Zenbakitzea edo buletak gehitzen dizkio uneko paragrafoari edo hautatutako paragrafoei, eta zenbakitzearen edo buleten formatua editatzea ahalbidetzen du.

Taula

Taula bat eta bere elementuak formateatu, editatu eta ezabatzeko komandoak erakusten ditu.

Irudia

Irudiak moztu, editatu eta kudeatzeko komandoak erakusten ditu.

Testu-koadroa eta forma

Azpimenu bat irekitzen du hautatutako testu-koadroaren edo formaren propietateak editatzeko.

Itzala

Gehitu itzal bat hautatutako marrazkiari eta definitu itzalaren propietateak.

Interakzioa

Diapositiba-aurkezpenean objektu batean klik egitean nola jokatzen duen zehazten du.

Name

Hautatutako objektuari izen bat esleitzen dio. Horrela, azkar aurki daiteke objektua Nabigatzailean.

Alt Text

Assigns a text and an alt text to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Banatu hautapena

Hautatutako hiru objektu edo gehiago uniformeki banatzen ditu ardatz horizontalean edo ardatz bertikalean. Objektuen arteko tartea ere uniformeki banatu daiteke.

Biratu

Hautatutako objektua biratzen du.

Irauli

Hautatutako objektua horizontalean edo bertikalean iraultzen du.

Bihurtu

Hautatutako objektua bihurtzeko aukerak.

Lerrokatu objektuak

Hautatutako objektuak besteekin lerrokatzen ditu.

Antolatu

Hautatutako objektuaren pilatze-ordena aldatzen du.

Group

Hautatutako objektuak batera mantentzen dira. Horrela, objektu bakar gisa eraman edo formatea daitezke.

Emaguzu laguntza!