Fitxategiak bihurtzeko iragazkien izenak

Komando-lerroko dokumentu-bihurketarako iragazki-izenak dituzten taulak.

Erabilera

Iragazki-izenak erabiltzen dira komando-lerroaren bidez formatu arrotzeko fitxategiak inportatu eta esportatzeko eta fitxategi-formatuak bihurtzeko.

soffice --convert-to OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams[,param]]] [--outdir output_dir]

If --convert-to is used more than once, last value of OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]] is effective. If --outdir is used more than once, only its last value is effective. In absence of --outdir, current working directory is used for the result. For example:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

soffice --infilter="InputFilterName[:InputFilterParams[,param]]"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

WRITER iragazkiak

Bistaratutako iragazkiaren izena

APIaren izena (OutputFilterName / InputFilterName)

Multimedia mota (OutputFileExtension)

HTML dokumentua (Writer)

"HTML (StarWriter)"

text/html (html xhtml htm)

Microsoft WinWord 1/2/5

"MS WinWord 5"

application/msword (doc)

Microsoft Word 6.0

"MS WinWord 6.0"

application/msword (doc)

Microsoft Word 95

"MS Word 95"

application/msword (doc)

Microsoft Word 95 txantiloia

"MS Word 95 Vorlage"

application/msword (dot)

Word 97–2003

"MS Word 97"

application/msword (doc wps)

Word 97–2003 txantiloia

"MS Word 97 Vorlage"

application/msword (dot wpt)

XML lauko ODF testu-dokumentua

"OpenDocument Text Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml (fodt odt xml)

Testu aberatsa

"Rich Text Format"

application/rtf (rtf)

OpenOffice.org 1.0 testu-dokumentua

"StarOffice XML (Writer)"

application/vnd.sun.xml.writer (sxw)

WordPerfect dokumentua

"WordPerfect"

application/vnd.wordperfect (wpd)

Microsoft Works dokumentua

"MS_Works"

application/vnd.ms-works (wps)

Microsoft Write

"MS_Write"

application/x-mswrite (wri)

Microsoft Word DOSerako

"DosWord"

None (doc)

ClarisWorks/AppleWorks testu-dokumentua

"ClarisWorks"

application/clarisworks (cwk)

Microsoft Word for Mac (v1 - v5)

"Mac_Word"

application/msword (doc)

Microsoft Works for Mac testu-dokumentua (v1 - v4)

"Mac_Works"

application/vnd.ms-works (wps)

MacWrite dokumentua

"MacWrite"

application/macwriteii (mw mcw)

Mariner Write Mac Classic v1.6 - v3.5

"Mariner_Write"

(mwd)

WriteNow dokumentua

"WriteNow"

(wn nx^d)

AbiWord dokumentua

"AbiWord"

application/x-abiword (abw zabw)

T602 dokumentua

"T602Document"

application/x-t602 (602)

Lotus WordPro dokumentua

"LotusWordPro"

application/vnd.lotus-wordpro (lwp)

Testua

"Text"

text/plain (csv tsv tab txt)

Testua - Hautatu kodeketa

"Text (encoded)"

text/plain (csv tsv tab txt)

Hangula WP 97

"writer_MIZI_Hwp_97"

application/x-hwp (hwp)

OpenOffice.org 1.0 testu-dokumentuaren txantiloia

"writer_StarOffice_XML_Writer_Template"

application/vnd.sun.xml.writer.template (stw)

PDF - Portable Document Format

"writer_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

ODF testu-dokumentua

"writer8"

application/vnd.oasis.opendocument.text (odt)

ODF testu-dokumentuaren txantiloia

"writer8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.text-template (ott)

Word 2007

"MS Word 2007 XML"

application/msword (docx)

Word 2007 txantiloia

"MS Word 2007 XML Template"

application/msword (dotx dotm)

Word 2007 VBA

"MS Word 2007 XML VBA"

application/msword (docm)

Word 2010–365 dokumentua

"Office Open XML Text"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document (docx docm)

Word 2010–365 txantiloia

"Office Open XML Text Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template (dotx dotm)

Writer Layout XML

"writer_layout_dump"

None (xml)

Writer Indexing Export XML

"writer_indexing_export"

None (xml)

BroadBand liburu elektronikoa

"BroadBand eBook"

application/x-sony-bbeb (lrf)

FictionBook 2.0

"FictionBook 2"

application/x-fictionbook+xml (fb2 zip)

PalmDoc liburu elektronikoa

"PalmDoc"

application/x-aportisdoc (pdb)

Plucker liburu elektronikoa

"Plucker eBook"

application/prs.plucker (pdb)

Apple Pages

"Apple Pages"

application/x-iwork-pages-sffpages (pages)

Mac testu dokumentu zaharra

"MWAW_Text_Document"

None (*)

Palm testu-dokumentua

"Palm_Text_Document"

application/vnd.palm (pdb)

StarOffice testu dokumentu zaharra

"StarOffice_Writer"

None (sdw)

EPUB dokumentua

"EPUB"

application/epub+zip (epub)

Pocket Word

"PocketWord File"

application/x-pocket-word (psw)


CALC iragazkiak

Bistaratutako iragazkiaren izena

APIaren izena (OutputFilterName / InputFilterName)

Multimedia mota (OutputFileExtension)

Data Interchange Format

"DIF"

None (dif)

HTML dokumentua (Calc)

"HTML (StarCalc)"

text/html (html xhtml htm)

XML lauko ODF kalkulu-orria

"OpenDocument Spreadsheet Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-flat-xml (fods ods xml)

Lotus 1-2-3

"Lotus"

application/vnd.lotus-1-2-3 (wk1 wks 123)

Quattro Pro 6.0

"Quattro Pro 6.0"

None (wb2)

Microsoft Excel 4.0

"MS Excel 4.0"

application/vnd.ms-excel (xls xlw xlc xlm)

Microsoft Excel 4.0 txantiloia

"MS Excel 4.0 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Microsoft Excel 5.0

"MS Excel 5.0/95"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw)

Microsoft Excel 5.0 txantiloia

"MS Excel 5.0/95 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Microsoft Excel 95

"MS Excel 95"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw)

Microsoft Excel 95 txantiloia

"MS Excel 95 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Excel 97–2003

"MS Excel 97"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw xlk et)

Excel 97–2003 txantiloia

"MS Excel 97 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt ett)

Testu aberatseko formatua (Calc)

"Rich Text Format (StarCalc)"

application/rtf (rtf)

SYLK

"SYLK"

text/spreadsheet (slk sylk)

OpenOffice.org 1.0 kalkulu-orria

"StarOffice XML (Calc)"

application/vnd.sun.xml.calc (sxc)

Testuzko CSVa

"Text - txt - csv (StarCalc)"

text/plain (csv tsv tab txt)

Web orriaren kontsulta (Calc)

"calc_HTML_WebQuery"

text/html (html xhtml htm)

OpenOffice.org 1.0 kalkulu-orriaren txantiloia

"calc_StarOffice_XML_Calc_Template"

application/vnd.sun.xml.calc.template (stc)

PDF - Portable Document Format

"calc_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

Apache Parquet Spreadsheet

"Apache Parquet Spreadsheet"

None (parquet)

dBASE

"dBase"

None (dbf)

ODF kalkulu-orria

"calc8"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet (ods)

ODF kalkulu-orriaren txantiloia

"calc8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template (ots)

Gnumeric kalkulu-orria

"Gnumeric Spreadsheet"

application/x-gnumeric (gnumeric gnm)

Excel 2007–365

"Calc MS Excel 2007 XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx)

Excel 2007–365 (makroak gaituta)

"Calc MS Excel 2007 VBA XML"

application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 (xlsm)

Excel 2007–365 txantiloia

"Calc MS Excel 2007 XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template (xltx xltm)

Microsoft Excel 2007 binarioa

"Calc MS Excel 2007 Binary"

None (xlsb)

Office Open XML kalkulu-orria

"Calc Office Open XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx xlsm)

Office Open XML kalkulu-orriaren txantiloia

"Calc Office Open XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template (xltx xltm)

Microsoft Works dokumentua

"MS_Works_Calc"

None (wks wdb)

Lotus dokumentua

"WPS_Lotus_Calc"

None (wk1 wk3 wk4 123)

QuattroPro dokumentua

"WPS_QPro_Calc"

None (wb1 wb2 wq1 wq2)

ClarisWorks/AppleWorks kalkulu-orria

"ClarisWorks_Calc"

application/clarisworks (cwk)

ClarisResolve dokumentua

"Claris_Resolve_Calc"

application/clarisworks (cwk)

Microsoft Works for Mac kalkulu-orria (v1 - v4)

"Mac_Works_Calc"

application/vnd.ms-works (wps)

Apple Numbers

"Apple Numbers"

application/x-iwork-numbers-sffnumbers (numbers)

Mac datu-base zaharra

"MWAW_Database"

None (*)

Mac kalkulu-orri zaharra

"MWAW_Spreadsheet"

None (*)

StarOffice kalkulu-orri zaharra

"StarOffice_Spreadsheet"

None (sdc)

Microsoft Multiplan

"Microsoft Multiplan"

None (mp)


IMPRESS iragazkiak

Bistaratutako iragazkiaren izena

APIaren izena (OutputFilterName / InputFilterName)

Multimedia mota (OutputFileExtension)

Apple Keynote

"Apple Keynote"

application/x-iwork-keynote-sffkey (key)

PowerPoint 97–2003

"MS PowerPoint 97"

application/vnd.ms-powerpoint (ppt dps)

PowerPoint 97–2003 erreprodukzio automatikoa

"MS PowerPoint 97 AutoPlay"

application/vnd.ms-powerpoint (pps)

PowerPoint 97–2003 txantiloia

"MS PowerPoint 97 Vorlage"

application/vnd.ms-powerpoint (pot dpt)

OpenOffice.org 1.0 marrazkia (Impress)

"impress_StarOffice_XML_Draw"

application/vnd.sun.xml.draw (sxd)

XML lauko ODF aurkezpena

"OpenDocument Presentation Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-flat-xml (fodp odp xml)

OpenOffice.org 1.0 aurkezpena

"StarOffice XML (Impress)"

application/vnd.sun.xml.impress (sxi)

OpenOffice.org 1.0 aurkezpenaren txantiloia

"impress_StarOffice_XML_Impress_Template"

application/vnd.sun.xml.impress.template (sti)

PDF - Portable Document Format

"impress_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

ODF aurkezpena

"impress8"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation (odp)

ODF aurkezpen-txantiloia

"impress8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template (otp)

ODF marrazkia (Impress)

"impress8_draw"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics (odg)

PowerPoint 2007–365

"Impress MS PowerPoint 2007 XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation (pptx)

PowerPoint 2007–365 erreprodukzio automatikoa

"Impress MS PowerPoint 2007 XML AutoPlay"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow (ppsx)

PowerPoint 2007–365 txantiloia

"Impress MS PowerPoint 2007 XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template (potx potm)

PowerPoint 2007–365 VBA

"Impress MS PowerPoint 2007 XML VBA"

application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.main+xml (pptm)

Office Open XML aurkezpena

"Impress Office Open XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation (pptx pptm)

Office Open XML aurkezpen-txantiloia

"Impress Office Open XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template (potx potm)

Office Open XML aurkezpenaren erreprodukzio automatikoa

"Impress Office Open XML AutoPlay"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow (ppsx)

ClarisWorks/AppleWorks aurkezpena

"ClarisWorks_Impress"

application/clarisworks (cwk)

StarOffice aurkezpen zaharra

"StarOffice_Presentation"

None (sdd)

Mac aurkezpen zaharra

"MWAW_Presentation"

None (*)

Microsoft PowerPoint 1-4 eta 95

"PowerPoint 3"

None (ppt pot)


DRAW iragazkiak

Bistaratutako iragazkiaren izena

APIaren izena (OutputFilterName / InputFilterName)

Multimedia mota (OutputFileExtension)

XML lauko ODF marrazkia

"OpenDocument Drawing Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat-xml (fodg odg xml)

OpenOffice.org 1.0 marrazkia

"StarOffice XML (Draw)"

application/vnd.sun.xml.draw (sxd)

OpenOffice.org 1.0 marrazki-txantiloia

"draw_StarOffice_XML_Draw_Template"

application/vnd.sun.xml.draw.template (std)

PDF - Portable Document Format

"draw_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

ODF marrazkia

"draw8"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics (odg)

ODF marrazki-txantiloia

"draw8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template (otg)

WordPerfect grafikoa

"WordPerfect Graphics"

image/x-wpg (wpg)

Microsoft Visio 2000-2013

"Visio Document"

application/vnd.visio (vdx vsd vsdm vsdx)

Microsoft Publisher 98-2010

"Publisher Document"

application/x-mspublisher (pub)

Corel Draw

"Corel Draw Document"

application/vnd.corel-draw (cdr)

Corel Presentation Exchange

"Corel Presentation Exchange"

image/x-cmx (cmx)

Adobe/Macromedia Freehand

"Freehand Document"

image/x-freehand (fh fh1 fh2 fh3 fh4 fh5 fh6 fh7 fh8 fh9 fh10 fh11)

ClarisWorks/AppleWorks marrazkia

"ClarisWorks_Draw"

application/clarisworks (cwk)

Adobe PageMaker

"PageMaker Document"

application/x-pagemaker (p65 pm pm6 pmd)

QuarkXPress

"QXP Document"

None (qxd qxt)

Zoner Callisto/Draw

"ZMF Document"

None (zmf)

Mac bit-mapa zaharra

"MWAW_Bitmap"

None (*)

Mac marrazki zaharra

"MWAW_Drawing"

None (*)

StarOffice marrazki zaharra

"StarOffice_Drawing"

None (sda)


MATH iragazkiak

Bistaratutako iragazkiaren izena

APIaren izena (OutputFilterName / InputFilterName)

Multimedia mota (OutputFileExtension)

MathML 2.0

"MathML XML (Math)"

application/mathml+xml (mml)

MathType3.x

"MathType 3.x"

None (xxx)

OpenOffice.org 1.0 formula

"StarOffice XML (Math)"

application/vnd.sun.xml.math (sxm)

PDF - Portable Document Format

"math_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

ODF formula

"math8"

application/vnd.oasis.opendocument.formula (odf)


BASE iragazkiak

Bistaratutako iragazkiaren izena

APIaren izena (OutputFilterName / InputFilterName)

Multimedia mota (OutputFileExtension)

ODF datu-basea

"StarOffice XML (Base)"

application/vnd.sun.xml.base (odb)


GRAPHICFILTER iragazkiak

Bistaratutako iragazkiaren izena

APIaren izena (OutputFilterName / InputFilterName)

Multimedia mota (OutputFileExtension)

JPEG - Joint Photographic Experts Group

"writer_jpg_Export"

image/jpeg (jpg jpeg jfif jif jpe)

PNG - Portable Network Graphics

"writer_png_Export"

image/png (png apng)

SVG - Scalable Vector Graphics

"writer_svg_Export"

image/svg+xml (svg)

WEBP - WebP irudia

"writer_webp_Export"

image/webp (webp)


PDFIMPORT iragazkiak

Bistaratutako iragazkiaren izena

APIaren izena (OutputFilterName / InputFilterName)

Multimedia mota (OutputFileExtension)

PDF - Portable Document Format (Draw)

"draw_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format (Impress)

"impress_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format (Writer)

"writer_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"writer_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"impress_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"draw_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"calc_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)


XSLTFILTER iragazkiak

Bistaratutako iragazkiaren izena

APIaren izena (OutputFilterName / InputFilterName)

Multimedia mota (OutputFileExtension)

ADO Rowset XML

"ADO Rowset XML"

None (xml)

DocBook

"DocBook File"

application/docbook+xml (xml)

Microsoft Excel 2003 XML

"MS Excel 2003 XML"

None (xml xls)

Word 2003 XML

"MS Word 2003 XML"

None (xml doc)

XHTML

"XHTML Calc File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Draw File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Impress File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Writer File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

Bulegoko Formatu Bateratua testua

"UOF text"

None (uot;uof)

Bulegoko Formatu Bateratua kalkulu-orria

"UOF spreadsheet"

None (uos;uof)

Bulegoko Formatu Bateratua aurkezpena

"UOF presentation"

None (uop;uof)


Emaguzu laguntza!