Limitea

SQL kontsultaren select instrukzioa hedatzen du, LIMIT X klausula gehituta. SQL kontsulta mugatzeko erabili daiteke, hain zuzen haren lehen X zenbakiaren baitan dauden emaitzetara mugatzeko.

Emaguzu laguntza!