Adierazpen erregularren zerrenda

Terminoa

Irudikapena/erabilera

Edozein karaktere

Emandako karakterea, adierazpen erregularren metakarakterea denean salbu. Metakaraktereen zerrenda hurrengo taulan erakusten da.

.

Edozein karaktere bakar, lerro-jauzi edo paragrafo-jauzia salbu. Adibidez, "eg.n" bilaketa-terminoa bat dator "egin" zein "egon" hitzekin.

^

Paragrafo edo gelaxka baten hasiera. Paragrafoen hasierako objektu bereziak, esaterako eremu hutsak edo karaktereei ainguratutako markoak, ez ikusi egingo dira. Adibidea: "^Asier" katea "Asier" hitzarekin bat dator paragrafo baten lehen hitza denean soilik.

$

Paragrafo edo gelaxka baten amaiera. Paragrafoen amaierako objektu bereziak, esaterako eremu hutsak edo karaktereei ainguratutako markoak, ez ikusi egingo dira. Adibidea: "Asier$" kateak "Asier" hitzarekin bat dator paragrafo baten azken hitza denean soilik, kontuan izan "Asier" ondoren ezin dela punturik egon.

$ ikurrak, bere horretan, paragrafoaren amaierarekin bat dator. Horri esker, paragrafo-jauziak bilatu eta ordeztu daitezke.

*

Justu aurretik duen adierazpen erregularraren zero agerraldi edo gehiago. Adibidez, "Ab*c" katea bat dator "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" eta hurrengo beste kate guztiekin.

+

Justu bere aurrean dagoen edozein adierazpen erregularreko termino bat edo gehiago. Adibidez, "AX.+4" bilaketak "AXx4" aurkitzen du, baina ez "AX4".

Paragrafo batean adierazpen erregular honekin bat datorren katerik luzeena aurkitzen da. Paragrafoak "AX 4 AX4" katea badu, pasarte osoa nabarmenduko da.

?

Justu bere aurrean dagoen zero edo bat adierazpen erregularreko termino. Adibidez, "Testua?" katea bat dator "Testua" eta "Testuak" kateekin, eta "x(ab|c)?y" katea bat dator "xy", "xaby" edo "xcy" kateekin.

\

Jarraitzen duen karaktere berezia karaktere normaltzat hartzen da eta ez adierazpen erregularren metakarakteretzat (salbuespenak: "\n", "\t", "\b", "\>" eta "\<"). Adibidez, "egun\." katea bat dator "egun." katearekin, baina ez "egunero" edo "egunkari" kateekin.

\n

Aurkitu testu-koadroan sartzen denean, ⇧+⏎ tekla-konbinazioarekin Writerren edo Ctrl+⏎ tekla-konbinazioarekin Calc gelaxka batean sartutako lerro-jauzi bat aurkitzen du.

Ordeztu testu-koadroan sartzean, Writerren, ⏎ teklarekin txertatu daitekeen paragrafo-jauzia txertatzen du. Ez du esanahi berezirik Calc aplikazioan, horretan modu literalean hartzen da.

Writerreko lerro-jauziak paragrafo-jauzi bihurtzeko, sartu \n Aurkitu eta Ordeztu koadroetan eta exekutatu ordeztea.

\t

Tabulazio-karaktere bat. Ordeztu koadroan ere erabili daiteke.

\b

Hitz-muga bat. Adibidez, "\betxe" bilaketa bat dator "etxeko" eta "etxetik" hitzekin, baina ez "gaztetxe" hitzarekin; "etxe\b" bilaketa, berriz, bat dator "gaztetxe" eta "etxe" hitzekin, baina ez "etxeberri" hitzarekin.

Kontuan izan forma horrek forma zaharrak ("\>" bat dator hitzaren amaierarekin eta "\>" bat dator hitzaren hasierarekin) ordezkatzen dituela, nahiz eta oraindik zaharrek ere funtzionatzen duten.

^$

Paragrafo huts bat bilatzen du.

^.

Paragrafoaren lehen karakterea aurkitzen du.

& edo $0

Bilatu koadroan bilaketa-irizpide gisa sartutako katea Ordeztukoadroan sartutakoari gehitzen dio ordezte bat egiten denean.

Adibidez, "neska" sartzen bada Bilatu koadroan eta "&lagun" Ordeztu koadroan, "neska" hitzaren ordez "neskalagun" hitza ezarriko da.

Bestalde, "&" karakterea sartu daiteke Ordeztu koadroan bilaketa-irizpideak aurkitu duen katearen Atributuak edo Formatua aldatzeko.

[...]

Parentesien artean dauden karaktereetako edozeinen agerraldi bakar edozein. Adibidez: "[abc123]" katea bat dator β€˜a’, β€˜b’, ’c’, β€˜1’, β€˜2’ and β€˜3’ karaktereekin. "[a-e]" bat dator a eta e arteko agerraldi bakarrekin, haiek barne (barrutia zehazteko, Unicode kode-zenbaki txikiena duen karakterea lehen ezarri behar da). "[a-eh-x]" katea bat dator β€˜a’ eta β€˜e’ arteko eta β€˜h’ eta β€˜x’ arteko barrutietako karaktereen edozein agerraldirekin.

[^...]

Karaktereek zehaztutako barruti inklusiboen barrutian ez dagoen karaktere-zerrendako edozeinen karaktereren edozein agerraldi bakar, tabulazioen, zuriuneen eta lerro-jauzien karaktereak barne, onartuta dago. Adibidez, "[^a-syz]" katea bat dator β€˜a’ eta β€˜s’ arteko barruti inklusiboan ez dagoen karaktere guztiekin edo β€˜y’ eta β€˜z’ karaktereak.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Lau digituko Unicode kode hamaseitarrak ordezkatutako karakterea (XXXX).

Zortzi digituko Unicode kode hamaseitarrak ordezkatutako karakterea (XXXXXXXX).

Zenbait ikurren kasuan, pantailan ikusten den ikurra (glifoa), erabiltzen ari den letra-tipoarena ez den beste Unicode kode bati lotutakoa dela eman dezake. Unicode kodeak ikusteko, aukeratu Txertatu - Karaktere berezia edo erabili Unicode bihurketarako lasterbidea.

|

Ordezkoak mugatzen dituen artizki-eragilea. "|" aurretik dagoen terminoarekin edo "|" ondoren dagoen terminoarekin bat dator. Adibidez, "hau|hori" kateak bat dator bai "hau" bai "hori" kateen agerraldiekin.

{N}

Justu aurretik duen adierazpen erregularraren agerraldi kopuru zehatza ("N") zehazten duen atzizki formako errepikapen-eragileak presente egon behar du bat etortzea gertatu dadin. Adibidez, "ait{2}a" bat dator "aitta" katearekin.

{N,M}

Justu aurretik duen adierazpen erregularraren agerraldi kopuruen barruti bat (gutxienekoa "N" eta gehienekoa "M" dela) zehazten duen atzizki formako errepikapen-eragileak presente egon behar du bat etortzea gertatu dadin. Adibidez, "ait{1,2}a" bat dator "aita" eta "aitta" kateekin.

{N,}

Justu aurretik duen adierazpen erregularraren agerraldi kopuruen barruti bat (gutxienekoa "N" eta gehienekoa "M" dela) zehazten duen atzizki formako errepikapen-eragileak bat etortzea gertatu dadin. Agerraldien gehieneko kopurua dokumentuaren tamainak mugatzen du. Adibidez, "ait{2,}a" bat dator "aitta", "aittta" eta "aitttta" kateekin.

(...)

Hiru zereginetarako balio duen elkartze-eraikuntza.

  1. β€˜|’ ordezkoen multzo bat inguratzea. Adibidez, "g(a|o)ri"adierazpen erregularra bat dator "gari" eta "gori" kateekin.

  2. Atzizki-eragileen ("*", "+" eta "?") eta errepikapeneko atzizki-eragileen eragina izango duen adierazpen konplexu bateko terminoak elkartzea. Adibidez, "a(bc)?d" adierazpen erregularra bat dator "ad" eta "abcd" kateekin bilaketa batean; "M(iss){2}ippi" adierazpena bat dator "Mississippi" hitzarekin.

  3. Parentesi barruan dagoen eta bat datorren azpikatea erreferentzia gisa grabatzeko, geroago Bilatu koadroan erabili ahal izateko "\n" eraikitzailearen bidez edo Ordeztu koadroan "$n" eraikitzailearen bidez. Bat datorren lehen azpikatearen erreferentzia "\1" bidez ordezkatuta dago Bilatu koadroan eta "$1" bidez Ordeztu koadroan. Bat datorren bigarren azpikatearen erreferentzia "\2" eta "$2" bidez, eta abar.

Adibidez, "(890)7\1\1" adierazpen erregularra bat dator "8907890890" katearekin.

'Bilatu' koadroan "\b(aste|egun)\b" adierazpen erregularra badago eta 'Ordeztu' koadroan "$1kari" badago, "aste" eta "egun" hitzen agerraldiak "astekari" eta "egunkari" hitzekin ordeztuko dira, "astekariko" eta "egunkariak" hitzak aldatu gabe.

[:alpha:]

Karaktere alfanumeriko bat ordezkatzen du. Erabili [:alpha:]+ horietako bat bilatzeko.

[:digit:]

Digitu hamartarra ordezkatzen du. Erabili [:digit:]+ horietako bat bilatzeko.

[:alnum:]

Karaktere alfanumeriko bat ([:alpha:] adierazten du eta [:digit:].

[:space:]

Espazio-karaktere bat adierazten du (baina ez beste zuriune-karaktereak).

[:print:]

Karaktere inprimagarri bat adierazten du.

[:cntrl:]

Ez inprimatzeko karaktere bat adierazten du.

[:lower:]

Karaktere minuskulak adierazten ditu Maiuskula/Minuskula hautatuta badago Aukerak eremuan.

[:upper:]

Karaktere maiuskula bat ordezkatzen du Maiuskula/Minuskula hautatuta badago Aukerak eremuan.


Onartzen diren metakaraktereen eta haien sintaxiaren zerrenda osoa ikusteko, joanICU adierazpen erregularren dokumentazioaren gunera.

Adierazpen erregularren terminoak konbinatu egin daitezke konplexuagoak eta sofistikatuagoak izango diren adierazpenak sortzeko, ondoko adibideetan erakusten den moduan.

Adibideak

Adierazpena

Esanahia

^$

Paragrafo hutsa.

^ ikurrak zehazten du bat etortzeak paragrafoaren hasieran egon behar duela,

$ ikurrak zehazten du bat datorren kateari paragrafo-marka batek edo gelaxka baten amaierak jarraitu behar diola.

^.

Paragrafo baten lehen karakterea.

^ ikurrak zehazten du bat etortzeak paragrafoaren hasieran egon behar duela,

. ikurrak karaktere bakar bat zehazten du.

e([:digit:])?

"e" berarekin edo digitu bat atzean duen "e" batekin bat dator.

e ikurrak "e" karakterea zehazten du,

[:digit:] ikurrak edozein digitu dezimal zehazten du,

? ikurrak [:digit:] ikurraren zero edo bat agerraldi zehazten ditu.

^([:digit:])$

Digitu bakar bat duen edozein paragrafo edo gelaxkarekin bat dator.

^ ikurrak zehazten du bat etortzeak paragrafoaren hasieran egon behar duela,

[:digit:] ikurrak edozein digitu dezimal zehazten du,

$ ikurrak zehazten du bat datorren kateari paragrafo-marka batek edo gelaxka baten amaierak jarraitu behar diola.

^[:digit:]{3}$

Hiru digitu soilik dituen edozein paragrafo edo gelaxkarekin bat dator.

^ ikurrak zehazten du bat etortzeak paragrafoaren hasieran egon behar duela,

[:digit:] ikurrak edozein digitu dezimal zehazten du,

{3} ikurrak zehazten du [:digit:] hiru aldiz agertu behar dela,

$ ikurrak zehazten du bat datorren kateari paragrafo-marka batek edo gelaxka baten amaierak jarraitu behar diola.

\bconst(itu|ruc)tion\b

"constitution" eta "construction" hitzekin bat dator, baina ez "constitutional" hitzarekin.

\b ikurrak bat etortzea hitz-muga batean hasi behar dela zehazten du,

const kateak "const" karaktereak zehazten ditu,

( ikurrak taldea hasten du,

itu kateak "itu" karaktereak zehazten ditu,

| ikurrak ordezkoa zehazten du,

ruc kateak "ruc" karaktereak zehazten ditu,

) ikurrak taldea amaitzen du,

tion kateak "tion" karaktereak zehazten ditu,

\b ikurrak bat etortzea hitz-muga batean amaitu behar dela zehazten du.


Emaguzu laguntza!