Etiketak

Etiketak sor daitezke. Etiketak testu-dokumentu batean sortzen dira. Aurrez definitutako edo pertsonalizatutako paper-formatua erabiliz etiketak inprima daitezke.

Etiketa bakarra edo etiketa-orri osoa ere inprima daiteke.

Komando hau erabiltzeko...

Aukeratu Fitxategia - Berria - Etiketak.


Etiketak

Zehaztu etiketa-testua eta aukeratu etiketaren paper-tamaina.

Formatua

Ezarri papera formateatzeko aukerak.

Aukerak

Etiketen edo bisita-txartelen aukera osagarriak ezartzen ditu, testu-sinkronizazioa eta inprimatzeko ezarpenak barne.

Dokumentu berria

Dokumentu berria sortzen du editatzeko.

Berrezarri

Berrezarri uneko fitxan egindako aldaketak eta ezarri elkarrizketa-koadroa ireki denean aplikagarriak zirenak.

Emaguzu laguntza!