Kontsulten morroia - Aliasak

Aliasak esleitzen dizkie eremu-izenei. Aliasak aukerakoak dira eta eremu-izenen ordez bistaratzen dira. Erabiltzailearentzat egokiagoak diren izenak sortzeko erabiltzen dira. Adibidez, aliasak erabilgarriak dira taula desberdinetako eremu desberdinek izen bera dutenean.

Aliasa

Sartu eremu-izena ordezkatzeko erabiliko den aliasa.

Kontsulten morroia - Ikuspegi orokorra

Emaguzu laguntza!