Kokatzea

Ardatzaren kokagunea kontrolatzen du.

Komando hau erabiltzeko...

Hautatu Formatua - Ardatza - X ardatza - Kokatzea fitxa (Diagramak)


Ardatz-marra

Hautatu gainerako ardatzak non gurutzatuko diren: hasieran, amaieran, balio jakin batean edo kategoria batean.

Kokagune-ardatza

Hautamarken gainean

Ardatza lehen/azken hautamarkan kokatuta dagoela zehazten du. Horrela, datu-puntuen irudikapen bisuala balio-ardatzean hasiko/amaituko da.

Hautamarken artean

Ardatza hautamarken artean kokatuta dagoela zehazten du. Horrela, datu-puntuen irudikapen bisuala balio-ardatzetik distantzia batera hasiko/amaituko da.

Etiketak

Kokatu etiketak

Hautatu etiketak non kokatuko diren: ardatzetik hurbil, ardatzetik hurbil (beste aldea), kanpoko hasieran, edo kanpoko amaieran.

Bitarte-markak

Nagusia:

Markak ardatzaren barrualdean edo kanpoaldean jarri behar diren zehazten da. Biak konbinatzeko aukera dago: orduan markak bi aldeetan ikusiko dituzu.

Barnekoa

Markak ardatzaren barrualdean ipiniko direla zehazten du.

Kanpokoa

Markak ardatzaren kanpoaldean ipiniko direla zehazten du.

Lagungarria:

Ardatz-marken arteko bigarren mailako markak definitzeko erabiltzen da area hau. Bi eremuak aktibatzeko aukera dago: horrela, marra markatzailea kanpoaldetik barrualdera joango da.

Barnekoa

Bitarte-marka lagungarriak ardatzaren barrualdean ipiniko direla zehazten du.

Kanpokoa

Bitarte-marka lagungarriak ardatzaren kanpoaldean ipiniko direla zehazten du.

Kokatu markak

Hautatu markak non kokatuko diren: etiketetan, ardatzetan, edo ardatzetan eta etiketetan.

Emaguzu laguntza!