Helbideak eta Erreferentziak, Absolutuak eta Erlatiboak

Erreferentzia erlatiboa

A1 erreferentziak A zutabeko 1 errenkadako gelaxka adierazten du. Elkarren ondoan dauden gelaxkez osatutako area bat adierazteko, sartu arearen goiko ezkerraldeko gelaxkaren koordenatuak, ondoren jarri bi puntu eta, azkenik, beheko eskuinaldeko gelaxkaren koordenatuak. Adibidez, goiko ezkerraldeko izkinako lau gelaxkek osatutako karratua adierazteko A1:B2 jartzen da.

Area horrela adieraziz, erreferentzia erlatiboa egiten zaio A1:B2 areari. Hor 'erlatiboa' esaten denean adierazi nahi da area hori automatikoki egokituko dela formulak kopiatzean.

Erreferentzia absolutua

Erreferentzia absolutua erreferentzia erlatiboen kontrakoa da. Erreferentzia absolutuan dolar-ikurra jartzen da letra eta zenbaki bakoitzaren aurrean. Adibidez: $A$1:$B$2.

Iradokizun-ikonoa

F4 sakatuta, uneko erreferentzia (sarrerako lerroan kurtsoreak seinalatzen duena) erlatibotik absolutura eta alderantziz bihurtzen du LibreOffice aplikazioak. Esate baterako, A1 bezalako erreferentzia erlatibo batekin hasten bazara, F4 sakatzen duzun lehen aldian bai errenkada eta bai zutabea erreferentzia absolutu bihurtuko dira ($A$1). Bigarren aldian, errenkada bakarrik bihurtuko da (A$1) absolutu, eta, hirugarren aldian, zutabea bakarrik ($A1). Berriz sakatzen baduzu F4, bai zutabea eta bai errenkada erlatibo bihurtuko dira berriro (A1).


LibreOffice Calc-ek formuletako erreferentziak erakusten ditu. Adibidez, gelaxka bateko =SUM(A1:C5;D15:D24) formulan klik egiten baduzu, formula horrek erreferentzia egiten dien bi barrutiak kolorez nabarmenduko dira. Adibidez, "A1:C5" formula-osagaia urdinez agertuko da formulan eta gelaxka-barrutia bera ertz urdinarekin. Hurrengo formula-osagaia "D15:D24" gorriz markatuta ager liteke modu berean.

Noiz erabili erreferentzia erlatiboak eta noiz absolutuak

Zein da erreferentzia erlatiboen berezitasuna? Demagun A1:B2 barrutiko gelaxken batuketa kalkulatu nahi duzula E1 gelaxkan. E1 gelaxkan sartu behar duzun formula: =SUM(A1:B2). Gero zutabe berri bat txertatu nahi baduzu A zutabearen aurrean, orduan batu beharreko elementuak B1:C2 izango lirateke eta formula F1 gelaxkan egongo litzateke, eta ez E1 gelaxkan. Zutabe berria txertatutakoan, orriko formula guztiak aztertu eta zuzendu beharko zenituzke, eta beharbada beste orri batzuetakoak ere bai.

Zorionez, LibreOffice arduratzen da hori konpontzeaz. A zutabe berri bat txertatutakoan, =SUM(A1:B2) formula automatikoki bihurtuko da =SUM(B1:C2). Errenkada-zenbakiak ere automatikoki doituko dira 1 errenkada berri bat txertatzen denean. Area erreferentziatua lekuz aldatzen den guztietan, LibreOffice Calc-ek erreferentzia absolutuak zein erlatiboak egokitu egiten ditu. Baina kontuz ibili formulak kopiatzean. Izan ere, halakoetan erreferentzia erlatiboak bakarrik egokitzen dira, eta absolutuak mantendu egiten dira.

Erreferentzia absolutuak erabiltzen dira kalkuluak gelaxka jakin bati erreferentzia egiten dionean. Zehazki gelaxka horri erreferentzia egin behar dion formula bat erlatiboki kopiatzen baduzu hurrengo errenkadan, erreferentziak ere beheko gelaxka hartuko du, baldin eta gelaxka-koordenatuak absolutu gisa definitu ez badituzu.

Errenkadak eta zutabeak aldatzeaz gain txertatu egiten direnean, edo formula bat beste leku batean kopiatzen denean ere alda daitezke erreferentziak. Adibidez, demagun =SUM(A1:A9) formula sartzen duzula 10. errenkadan. Eskuineko zutabearen (B zutabearen) batura kalkulatu nahi baduzu, kopiatu formula eskuineko gelaxkan. B zutabeko formularen kopia automatikoki egokituko da eta =SUM(B1:B9) bihurtuko.

Emaguzu laguntza!