Testua zenbaki bihurtzea

Calc-eko ezarpen lehenetsiek gelaxka barruko testuak haien zenbakizko balio baliokide bihurtzen ditu, zalantzarik gabeko bihurketa egitea posible bada. Ez bada posible, Calc aplikazioak #BALIOA! errorea itzultzen du.

Zenbakiei dagokienez, osoak soilik, berretzailea barne, bihurtuko dira. ISO 8601 datak eta orduak formatu hedatuan, bereizleekin, ere bihurtuko dira. Beste edozein kate, adibidez dezimalen bereizleak dituzten zatikiak edo ISO 8601 ez diren datak, ez dira bihurtuko, sortuko litzatekeen testu-katea eskualde-ezarpenarekin aldatuko bailitzateke. Aurreko eta atzeko zuriuneei ez ikusiarena egingo zaie.

Ondoko ISO 8601 formatuak bihurtzen dira:

Ezin zaio ezikusi egin mendearen MM kodeari. Data eta orduaren T bereizlearen ordez, zuriune-karaktere bat erabil daiteke.

Data bat emanez gero, egutegi gregoriarraren baliozko data izan beharko du. Kasu horretan, aukerako ordua bitarte honetan egon behar du: 00:00 - 23:59:59.99999...

Ordu-kate bat bakarrik emanez gero, 24 ordu baino gutxiagoko balio bat izan behar du, eta minutuak eta segundoak 59 gehienez.

note

Bihurketa balio eskalar bakarretarako soilik egingo da, ez barrutietan.


Bihurketa balio eskalar bakarrekin egiten da, adibidez =A1+A2, edo ="1E2"+1. Gelaxka-barrutien argumentuetan ez du eraginik, beraz SUM(A1:A2) eta A1+A2 desberdinak dira bi gelaxketako batek kate bihurgarri bat badu.

Formulen barruko kateak ere itzultzen dira, ="1999-11-22"+42 kateak esate baterako, 1999ko azaroaren 22a baino 42 egun gehiagoko data itzultzen baitu. Lokalizatutako datak kate gisa erabiltzen dituzten kalkuluek errorea itzuliko dute. Adibidez, lokalizatutako "11/22/1999" edo "22.11.1999" data-kateak ezin dira erabili automatikoki bihurtzeko.

warning

Adierazpen erregular bat ordezkatzen duten bilaketa-irizpideko kateak diren argumentu bat edo gehiago dituzten funtzioak erabiltzean, lehen aldian kate-irizpide horiek zenbaki bihurtzeko saialdia egingo da. Adibidez, ".0" katea 0.0 bihurtuko da, eta abar. Ongi bihurtzen bada, bat etortzea ez da izango adierazpen erregularreko bat etortzea, baizik eta zenbakizko bat etortzea. Hala ere, dezimalen bereizlea puntua ez den eskualde-ezarpen batean, adierazpen erregularraren bihurketak funtzionatu egingo du. Zenbakizko adierazpen bat sortu ordez adierazpen erregularraren ebaluazioa behartzeko, erabili zenbakitzat hartu ezin daitezkeen adierazpenak, adibidez ".[0]" edo ".\0" edo "(?i).0".


Adibidea

Sartu '1e2 testua A1 gelaxkan (barne-funtzionamenduan 100 zenbakia bihurtuko dira).

Sartu =A1+1 testua A2 gelaxkan (emaitza zuzena emango du: 101).

=SUM(A1:A2) formulak 101 itzultzen du 201 itzuli ordez, bihurketa ez baita barruti batean gertatzen, balio eskalar bakarretan baizik. Hortaz, '1e2 kateari ez ikusiarena egiten zaio SUM funtzioan.

=SUM("1E2";1) formulak #BALIOA! itzultzen du, zenbaki-sekuentzietan iteratzen duten SUM() eta beste zenbait formuak argumentu mota esplizituki egiaztatzen baitute.

Testua zenbaki bihurtzeko ezarpen lehenetsia aldatzea

Testutik zenbakirako bihurketa Kalkulu xeheen ezarpenak aukeran pertsonalizatu daiteke.

Emaguzu laguntza!