XML iturburua

Inportatu XML datuak kalkulu-orri batera.

XML iturburuaren eginbideari esker, ausaz egituratutako XML edukietako datuak inporta daitezke kalkulu-orriko dokumentu bateko gelaxketara. XML edukiaren zati bat edo dena inporta daiteke, XML edukiaren egituraren arabera eta erabiltzaileak definitzen dituen mapa-definizioen arabera. Erabiltzaileak gainjartzen ez diren azpi-egitura anitz zehatz ditzake, dokumentu bereko gelaxka-kokagune desberdinetara mapatuak izan daitezen. Erabiltzaileak elementu-edukiak, atributu-balioak edo biak inporta ditzake.

Komando hau erabiltzeko...

Aukeratu Datuak – XML iturburua.


'XML iturburua' elkarrizketa-koadroa

XML iturburuaren elkarrizketa-koadroa

Elkarrizketa-koadroak lau atal ditu.

Iturburu-fitxategia

Zure dokumentura inportatu nahi duzun XML fitxategiaren bide-izena zehaztea ahalbidetzen du.

Mapa dokumentura

Panel honek iturburuko XMLaren edukiaren egitura zuhaitz modura erakusten du. Hasieran hutsik dago, eta iturburu-fitxategia zehaztean betetzen da.

Zuhaitzeko elementu bakoitza honako motetakoa izan daiteke:

Errepikatzen ez den elementua, guraso beraren barruan behin bakarrik ager daitekeen elementua da. Dokumentuko gelaxka bakar batera mapatzen da.

Errepikatzen den elementua, guraso beraren barruan behin baino gehiagotan ager daitekeen elementua da. Erregistro-sarrera bakarra edo erregistro-sarrera anitz ixten duen guraso gisa funtzionatzen du. Sarrera horiek barruti batera inportatzen dira, barrutiaren altuera sarrera kopurua gehi errenkada bat gehiago (goiburukoa) dela.

Mapatutako gelaxka

Eremu honek zehazten du elementu edo atributu batek estekatuta duen gelaxkak dokumentuan duen kokagunea. Errepikatzen ez den elementu edo atributu bat bada, estekatutako elementuaren/atributuaren balioa inportatzeko baliatuko den gelaxka adierazten du. Errepikatzen den elementu bat bada, erregistro-sarrera guztiak gehi goiburukoa inportatzeko baliatuko den barrutiaren goiko ezkerreko puntua adierazten du.

Inportatu

'Inportatu' botoia sakatzena, inportazio-prozesua hasten da erabiltzaileak emandako esteka-definizioetan oinarrituta. Inportazioa amaitu ondoren, elkarrizketa-koadroa itxi egingo da.

Emaguzu laguntza!